Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Vzdělávání, praxe, stáže

Kontakt:

Bc. Simona Břeňová, Dis – personalista pro vzdělávání

tel.: (+420) 573 322 501

e-mail: simona.brenova@nem-km.cz

  

Postup při zajišťování odborné praxe

 

Žadatel kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem vedoucího zaměstnance příslušného oddělení a dohodne si s ním možnost absolvování praxe na oddělení, včetně konkrétního termínu své praxe.

Po odsouhlasení termínu praxe s vedoucím zaměstnancem příslušného oddělení si žadatel  zajistí dodání smlouvy o umožnění absolvování praxe (popřípadě dodatek rámcové smlouvy, pokud je tato již s Kroměřížskou nemocnicí a.s. uzavřena). Bližší informace ke smlouvě (jejímu znění) si žadatel obstará ve svém školském zařízení, popřípadě v této souvislosti poskytne informace níže uvedená kontaktní osoba Kroměřížské nemocnice a.s.

 

Žadatel dodá příslušnou smlouvu v dostatečném časovém předstihu, minimálně 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe. V případě pozdějšího dodání smlouvy nelze garantovat realizaci praxe v požadovaném termínu.

 

V případě individuální smlouvy, prosím, kontaktuje personalistu pro vzdělávání Bc. Simonu Břeňovou, DiS. e-mail: simona.brenova@nem-km.cz, tel. 573 322 501.

Žadatel je povinen se seznámit s podmínkami předkládané smlouvy (i v případě, že ji sám nepodepisuje) a v této souvislosti před podpisem smlouvy i předložit příslušné doklady či jiné skutečnosti ve smlouvě obsažené (může jít například o doložení pojištění odpovědnosti či zdravotní způsobilost)

 

Před započetím praxe je žadatel povinen školiteli, zpravidla vedoucímu příslušného oddělení předložit:

  • Průkaz posluchače (index) – se zápočtem, event. zkouškou z příslušného oboru, kterým je praxe v nemocnici podmíněna,
  • sylabus praxe (cíl, rozsah a zaměření, náplň práce, hodnocení praxe), kterou studentovi / posluchači vydá příslušná škola,
  • Potvrzení o očkování proti hepatitidě B
  • Zajištění si osobních ochranných oděvů a pomůcek nezajišťovaných nemocnicí (bílý plášť, bílou košili, bílé dlouhé kalhoty, bílou zdravotnickou obuv s páskem přes patu)

 

Postup při zajišťování odborné stáže

 

Žadatel kontaktuje osobně, telefonicky či e-mailem primáře nebo vedoucího zaměstnance příslušného oddělení a dohodne si s ním možnost absolvování stáže na oddělení, včetně konkrétního termínu své stáže.

 

Následně žadatel podá žádost o umožnění stáže písemně prostřednictvím svého zaměstnavatele (pokud je zaměstnanec) níže uvedené osobě. Do žádosti je třeba uvést – osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště, tel. a emailový kontakt) a údaje zaměstnavatele (celý název instituce, jména a pozice jednajících osob oprávněných k podpisu smlouvy o výkonu stáže, odkaz na zápis v obchodním rejstříku (je-li instituce v tomto zapsána), adresou, IČ, DIČ),

Kontaktní osoba ve věcech zajišťování odborné stáže – personalista pro vzdělávání Bc. Simona Břeňová, DiS., e-mail: simona.brenova@nem-km.cz, tel. 573 322 501.

 

 

Rychlé odkazy