Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Sociální pracovnice

 

Sociální pracovnice v Kroměřížské nemocnici a.s. v rámci svých kompetencí poskytují sociální poradenství, pomoc a podporu hospitalizovaným pacientům a jejich rodinám a blízkým, kteří se ocitají v tíživé životní situaci. U těch pacientů, u kterých to jejich zdravotní stav žádá, sociální pracovníci zajišťují následnou péči. Také se podílí se na zajištění domácí ošetřovatelské péče pro pacienty propuštěných do domácího prostředí.

Sociální pracovnice poskytují sociální poradenství, tzn. poradenství týkající se např. sociálních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba atd.), vč. informací o podání žádostí, hospicové péče, sociálních dávek a příspěvků, zajištění převzetí nebo přeposílání důchodů, kompenzačních pomůcek atd.

Sociální pracovnice také poskytují součinnost v rámci zajištění sociálně-právní ochrany dětí v případech nezletilých rodiček, nezletilých pacientů užívajících alkohol nebo jiné návykové látky nebo při podezření na týrání nebo zanedbávání dětských pacientů.

 

Informace o možnosti dosílky důchodu pacientovi do Kroměřížské nemocnice a.s.

Podle zákona č. 189/2006 Sb, §116d lze pacientovi doslat důchod do nemocnice, pokud je hospitalizován víc jak 30 dní. V tomto případě můžete kontaktovat sociální pracovnici, která pacientovi připraví žádost o dosílku důchodu k jeho podpisu. Pokud pacient není schopen žádost podepsat, není možné důchod do nemocnice doslat. Příbuzní pacienta nemohou žádat sami poštu o doslání důchodu. V případě potřeby kontaktujte sociální pracovnici v nemocnici nebo příslušné oddělení, na kterém váš blízký leží.

 

Kontaktujte nás

Sociální pracovnice

 

Mgr. Kamila Tunkerová

 

 

kamila.tunkerova@nem-km.cz

 

 

Tel.: (+420) 731 143 440

Tel.: (+420) 573 322 339

Mgr. Markéta Falcmanová

marketa.falcmanova@nem-km.cz

Tel.: (+420) 733 612 589

Tel.: (+420) 573 322 339

 

Můžete kontaktovat i pracovníky oddělení, kde je pacient hospitalizován.

 

Rychlé odkazy