Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Seznam výkonů TRN

Seznam výkonů nasmlouvaných se zdravotními pojišťovnami:

 • 09113 odběr krve z arterie
 • 09115 odběr biolog. materiálu jiného než krev
 • 09119 odběr krve ze žíly u dospělého nebo dítěte nad 10 let
 • 09125 pulzní oxymetrie
 • 09127 EKG vyšetření
 • 09133 sedimentace erytrocytů
 • 09215 injekce i.m.,s.c.,i.d.
 • 09223 intravenozní infuze u dospělého či dítěte nad 10 let
 • 25021 komplexní vyšetření odborným lékařem
 • 25022 cílené vyšetření odborným lékařem
 • 25023 kontrolní vyšetření odborným lékařem
 • 25110 anestezie před bronchoskopií
 • 25113 flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
 • 25115 odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
 • 25117 cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčová biopsie
 • 25119 bronchoalveolární laváž
 • 25133 aplikace specifického nebo nespecifického podnětu
 • 25135 aplikace bronchodilatancia
 • 25137 punkce pleurální – diagnostická a terapeutická
 • 25211 screening (orientační spirometrie)
 • 25213 spirometrie
 • 25215 celotělová pletysmografie při usilovných dechových manévrech
 • 25217 celotělová pletysmografie při klidném dýchání
 • 25227 difuzní kapacita plic
 • 25232 rhinomanometrie
 • 25235 inhalační aerosolová léčba
 • 25311 aplikace tuberkulinového testu
 • 25315 pneumologická depistáž,kalmetizace
 • 27021 komplexní vyšetření alergologem a klinickým imunologem
 • 27022 cílené vyšetření alergologem a klinickým imunologem
 • 27023 kontrolní vyšetření alergologem a klinickým imunologem
 • 27101 kvantitativní stanovení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
 • 27240 kožní test alergenem – Prick test
 • 87513 stanovení cytolog.dg. I.st.obtížnosti
 • 87413 cytologické otisky a stěry 1-3 preparáty
 • 87433 cytologické barvení 1-3 preparáty
 • 87415 cytologické otisky a stěry 4-10 preparáty
 • 87435 cytologické barvení 4-10 preparáty

 

Rychlé odkazy