Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Provozní řád pediatrie

Vážená maminko, tatínku …


Přicházíte, abychom Vám pomohli uzdravit Vaše dítě. Jsme rádi, že budete s námi. Jste nemocnému dítěti v této chvíli nenahraditelnou oporou a Vaše spokojenost a důvěra je nezbytnou součástí úspěšnosti naší léčby. Budeme se snažit respektovat Vaše individuální přání a zvyklosti, pokud nebudou v rozporu s nařízeným léčebným plánem nebo ošetřovatelskou péčí. Obecně je nutné dodržovat jednotný řád, protože jste tady spolu s jinými pacienty a jejich doprovody. Dodržováním pravidel si chráníte i své dítě.


Abychom mohli náš léčebný a ošetřovatelský režim uplatňovat, musíte zdravotní personál respektovat a dodržovat určené podmínky a pravidla.

 • Osoby doprovázející děti při hospitalizaci jsou povinny dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická opatření.
 • Zdravotnický personál vykonává léčebnou a ošetřovatelskou péči a společně s rodičem dbá o psychickou pohodu malého pacienta.
 • Doprovod plně zodpovídá za bezpečnost dítěte – v případě že budete chtít opustit pokoj, zajistěte své dítě v uzavřené postýlce, aby se nemohlo zranit pádem a informujte sestru.
 • Přijatý doprovod může opustit oddělení jen se svolením ošetřujícího lékaře nebo sestry na dobu nezbytně nutnou.
 • Na oddělení jsou děti s různými nemocemi, proto v zájmu zdraví svých dětí nenavštěvujte maminky s dětmi na jiných pokojích.
 • Stejná ochrana dětí platí při pobytu v jídelně, po odeznění akutních potíží využíváme jídelnu k výuce, malé děti mohou volný čas trávit v herně.
 • Při ošetřování dětí můžete používat svou vlastní kosmetiku, oblečení i hračky, na které je dítě zvyklé, zapůjčíme Vám teploměr, který vrátíte při propuštění.
 • Prosíme o udržování pořádku na pokojích, uklízejte po sobě hračky, nádobí při stravování na pokoji odnášejte do kuchyňky, špinavé prádlo vyhazujte do místnosti k tomu určené, kabáty a boty si uložte do skříněk.
 • Informace o zdravotním stavu dítěte a plánovaných vyšetřeních žádejte u ošetřujícího lékaře – pokud možno na malé vizitě, současně Vás žádáme o nahlášení jakékoliv změny zdravotního stavu svého dítěte.
 • Návštěvní hodiny jsou neomezeny, s ohledem na provoz oddělení doporučujeme návštěvy v odpoledních hodinách.
 • Pro doprovod nemocného dítěte poplatek za pronájem televizoru – viz Ceník placených služeb.

 

Hodně přístrojového vybavení, televizorů, hraček, knížek, kočárků a oblečení jsou dary od sponzorů, proto Vás žádáme o šetrné zacházení, aby posloužily i dalším malým pacientům.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt na našem oddělení a doufáme, že vzájemnou spoluprací nás všech docílíme brzkého uzdravení Vašeho dítěte!

 

Děkujeme.


Kolektiv dětského oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s.

 

Rychlé odkazy