Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Pro pacienty

Pacienti naleznou informace v kategoriích v levém menu.

 

 

sipka_nemkm.png

 

Návštěvní hodiny

  

Pondělí-pátek 15:00-17:00
Sobota-neděle 14:00-16:00
Po domluvě s ošetřujícím lékařem i mimo návštěvní hodiny.

 

Otevírací doba bufetu (nemocnice není provozovatelem) 

Pondělí-pátek 6:30-17:00
Sobota-neděle 9:00-16:30

 

Parkování v areálu nemocnice

Parkování v areálu nemocnice je placenou službou. Vjezd do areálu a výjezd je opatřen elektrickými závorami v obou směrech, ve směru příjezdu je osazen turniketem, který vydá parkovací lístek a umožňuje komunikovat s obsluhou, která sídlí ve vrátnici u výjezdu. Parkovací lístek je časově omezen. Do 30 minut je parkování v areálu nemocnice zdarma, po 30 minutách je parkování zpoplatněno částkou 20 Kč,- za každou započatou hodinu, maximálně však 200,- Kč za kalendářní den (vždy do půlnoci, minutu po půlnoci začíná běžet další den parkovného). Parkování se platí v automatické pokladně umístěné u výjezdu z areálu nemocnice nebo v automatických pokladnách v budově A a B. Od placení jsou osvobozeny osoby – držitelé průkazu ZTP. Zaměstnanci KMN mají možnost parkovat na základě zakoupené (předplacené) parkovací karty na půl nebo jeden rok.

V areálu KMN jsou viditelně označena parkovací místa určená pro pacienty, včetně ZTP, a návštěvníky nemocnice a pro zaměstnance KMN. Parkování mimo vyhrazená parkovací místa je přísně zakázáno.

Řidiči jsou v areálu povinni řídit se platnými právními předpisy vyplývajícími z provozu na pozemních komunikacích, stejně jako respektovat pěší zónu, která je platná v celém areálu nemocnice. V pěší zóně smí řidiči jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Dále jsou řidiči povinni dodržovat dopravní značky v areálu instalované.

V pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce s tím, že musí umožnit jízdu vozidlům.

 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají po jeho předložení u výjezdu parkování v areálu zdarma.

 

Rychlé odkazy