Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Přednášková a publikační činnost lékařů ORL

Přednášková činnost

 

2022

 • Organizace celostátního semináře České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku. Téma: Geriatrický onkologický pacient a diseminované a metastatické karcinomy hlavy a krku. Kroměříž, 28.-30. 4. 2022.
 • Grézl T., Pár I., Pospíšková M.: Staging a restaging u pacientů s nádory hlavy a krku (prvotní vyšetření, panendoskopie, duplicity, lokoregionální recidivy a vzdálené metastázy). Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, Kroměříž, 28.-30.4. 2022.
 • Grézl T., Pár I., Pospíšková M.: První vyšetření a následná dispenzarizace pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku. 7. ročník Odborných dnů Kroměřížské nemocnice, Kroměříž, 2.6.2022.
 • Pár I.: člen panelové diskuze. Workshop nádorů slinných žláz, Olomouc, 12.9. 2022.

 

2021

 • Pár I.: Instruktážní kurz: Chirurgická technika parotidektomie. 82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP k 100. výročí jejího vzniku (1921-2021), Praha, 22 . -24. 10. 2021.
 • Jemelková M., Pleváková E., Pár I., Pospíšková M.: Periferní T – lymfom v multiplicitním bilaterálním Warthinově tumoru – kazuistika. Poster. ORL akademie, Olomouc, 1.10.-2.10. 2021.

 

2020

 • Covidová pauza

 

2019

Pár I.: Člen panelové diskuze: Hodnocení velikosti resekčních okrajů, adekvátní resekční okraj, význam pro další léčebný postup. Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, Tábor, 11.-12.10. 2020.

 

2018

 • Oddělení bylo organizátorem 80. Kongresu České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříži ve dnech 13.-15.6.2018. Akce se zúčastnilo přes 500 lidí a a jednalo se velkou, úspěšnou akci. Program akce ke stažení.
 • Pár I.: Moderování panelové diskuze. Týmová spolupráce v léčbě nádorů hlavy a krku (80. Kongres České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku, Kroměříž 2018)
 • Pár I.: Vyšetření pacienta s nádorem hlavy a krku (80. Kongres České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku, Kroměříž 2018)
 • Pár I.: Úloha ORL lékaře v dispensarizaci pacientů po léčbě nádorů hlavy a krku (80. Kongres České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku, Kroměříž 2018)
 • Konečná E., Grézl T.: Chirurgie příušní žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice (80. Kongres České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku, Kroměříž 2018)
 • Grézl T.: Problematika OSA z pohledu ORL oddělení. (80. Kongres České společnosti pro ORL a chirurgii hlavy a krku, Kroměříž 2018)
 • Konečná E.: Chirurgická léčba onemocnění příušní žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice v letech 2000-2017. Atestační práce.

  

2017

 • Pár I. Moderování panelové diskuze „Možnosti léčby rekurentních/metastatických nádorů“

Nádory hlavy a krku 2017, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2017

  

2016

 • Grézl T., Pár I: Chirurgie štítné žlázy na ORL odd. Kroměřížské nemocnice a.s.

3. setkání v rámci odborných dnů Kroměřížské nemocnice a.s.

 • Pár I.: Chirurgická technika parotidektomie. Kurz chirurgie příušní žlázy včetně praktické disekce. Olomouc, ORL klinika FN, 2016
 • Grézl T., Pár I: Chirurgie štítné žlázy na ORL odd. Kroměřížské nemocnice a.s.

Mezioblastný  seminár Nemocnice Trenčín.

 • 56.Otologický den. Organizace celostátní konference. Kroměříž, 1.prosince 2016, Dům kultury

  

2015

 • Grézl T.,   Pár I. - Chrápání a obstrukční apnoický syndrom – 28.5.2015, 2. setkání v rámci odborných dnů Kroměřížské nemocnice a.s.
 • XI. KM ORL den 25.09.2015    

       - Pár I., Pospíšková M., ORL odd. Kroměřížské nemocnice, Onkologické centrum KNTB
          Léčebná schémata u karcinomu orofaryngu
       -  Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nádorů hlavy a krku“.
          Moderuje: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice

 • Grézl T.- Retrofaryngeální absces  , ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. XIX. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU KAZUISTIKY – VARIA Kojetín 27. – 28. listopadu 2015
   

2014

 • Pár I., Pospíšková M.: Indikační schémata léčby karcinomu orofaryngu. 76. Kongres ORL společnosti, Ostrava
 • Pár I.: Proč neužívat v diagnostice onemocnění PND rtg PND? 76. Kongres ORL společnosti, Ostrava
 • Pár I.: Chirurgická technika parotidektomie. Kurz chirurgie příušní žlázy včetně praktické disekce. Olomouc, 2014
 • Pár I., Hurdálek A., Grézl T.: Vývoj oboru ORL a chirurgie hlavy a krku v Kroměřížské nemocnici. 1. Odborné dny Kroměřížské nemocnice a.s.

 

2013

 • X. Kroměřížský ORL den, 14. června 2013. Grézl T., Pár I., ORL odd. Kroměřížské nemocnice: Metastázy nádorů neznámého prima do krčních uzlin (15 minut).
 • X. Kroměřížský ORL den, 14. června 2013. Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nádorů orofaryngu“. Moderuje: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice
 • IX. Ningerovy dny, Luhačovice 12. – 13.10.2013. Grézl T.,Pár I., Vávra M. ( Kroměříž): Léčba peritonsilárního abscesu na ORL odd. v KM za posledních 13 let.
 • IX. Ningerovy dny, Luhačovice 12. – 13.10.2013. Peritonsillární absces – panelová diskuze. Pár I.: pozvaný účastník panelu

 

2012

 • Pár I.: Uzlinová metastáza bez známého primárního zdroje. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 18.-20.září, 2012.
 • Hurdálek A.: Úrazy očnice – diagnostika a terapie z pohledu ORL specialisty.Seminář „Traumata oka a očnice – diagnostické a terapeutické postupy“, Kroměříž, 5.prosince 2012.
 • Grézl T.: Diagnostika a léčba nádorů příušní žlázy na ORL odd. v Kroměříži v posledních 12ti letech. Praha, klinický seminář, ORL klinika FN Motol, 13.listopadu 2012.

 

2011

 • Pár I.: Vývoj ORL a chirurgie hlavy a krku v Kroměřížské nemocnici. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
 • Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Léčba peritonsillárních abscesů na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice za posledních 10 let. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
 • Berková S., Grézl T., Hurdálek A.: Problematika maligních kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
 • Hurdálek A., Pospíšková M., Pár I., Kohoutek M.: Organizace léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
 • Pár I, Hurdálek A, Grézl T., Berková S.: Chirurgická léčba onemocnění štítítné žlázy na ORL oddělení Kroměřížské nemocnice. Moderní trendy v ORL a chirurgii hlavy a krku v Kroměříské nemocnici, pracovní schůze spolku lékařů, Kroměříž 20. ledna 2011.
 • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
 • Grézl T., Hurdálek A., Berková S., Pár I.: Chirurgie příušní žlázy v materiálu ORL odd. KMN. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
 • Kuchtíková M., Vávra M.: Ošetřovatelská péče u pacientů po operaci příušní žlázy. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
 • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.
 • Pár I., Grézl T., Hurdálek A., Berková S.: Metastázy kožních nádorů obličeje do příušní oblasti.. Ningrovy ORL dny, říjen 2011, Luhačovice.
 • Pár I., moderace panelové diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u onemocnění slinných žláz“. IX. Kroměřížský ORL den, 2011.

 

2010

 • Hurdálek A., Grézl T.: Některé doporučené postupy v diagnostice a léčbě rinosinusitid u dětí – Pediatrické symposium v Kroměříži, 20.3.2010
 • Grézl T., Hurdálek A.: 10 let endoskopických adenotomií v Kroměřížské nemocnici – Pediatrické symposium v Kroměříži, 20.3.2010
 • Pár I.: 12. Indikace blokových disekcí u N0. 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Mikulov, červen 2010.
 • Grézl T.: Endoskopická adenotomie. 45. Mezioblastný seminár Trenčín, 26. květen 2010
 • Grézl T., Hurdálek A., Berková S. : Léčba peritonsilárního abscesu na ORL oddělení v Kroměříži v posledních 10 letech
 • Kuchtíková M., Pišťáčková B.: Ošetřovatelská péče u dětí po adenotomiích
 • Pár I.: Moderace panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nejčastějších zánětů v ORL oblasti“. Účastníci panelu: Bystroň J., Horník P., Klozar J., Komínek P., Mathonová J., Novotná B., Šlapák I
 • Pár I.: ASA senzitivní pacient z pohledu ORL. XXVII. Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc, 6. – 9. 10. 2010
 • Grézl T., Hurdálek A.: Problematika maligních kožních nádorů v oblasti hlavy a krku. Krajské ONKO – ORL setkání , Zlín, 19.11.2010
 • Grézl T., Hurdálek A.: Diagnostika a léčba peritonzilárního abscesu na ORL odd. V Kroměříži za posledních 10let. 4. seminář „Co nového v mém oboru“, Kojetín, 27.11.2010

 

2009

 • Doporučené postupy léčby akutní rhinosnusitidy u dospělých. Grézl T., Hurdálek A., Sedláková D., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
 • Doporučené postupy léčby chronické rhinosinusitidy u dospělých. Sedláková D., Grézl T., Hurdálek A., , ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
 • Doporučené postupy léčby nosní polypozy u dospělých. Hurdálek A., Sedláková D., Grézl T., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
 • Ošetřovatelská péče o pacienty po operacích dutiny nosní a PND. Pišťáčková B., Kuchtíková M., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
 • Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u onemocnění nosní dutiny a PND“. Moderuje: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VII. Kroměřížský ORL den, září 2009.
 • Účastníci panelu:
 • Bystroň J., alergoimunologie, FN Olomouc
 • Klozar J.,Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Motol, Praha
 • Komínek P., ORL klinika FN, Ostrava
 • Markalous B., ORL odd. Nemocnice Jindřichův Hradec
 • Novotná B., alergologická ambulance, III. IGEK FN Brno
 • Šlapák I., Dětská ORL klinika FN Brno

 

2008

 • Diagnostika a léčba nádorů parotis na ORL odd. Kroměřížské nemocnice
 • Grézl T., Hurdálek A., Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
 • Specifika ošetřovatelské péče o ORL onkologické pacienty
 • Pišťáčková B., Kuchtíková M., ORL odd., Kroměřížská nemocnice, VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
 • Panelová diskuze na téma „Diagnostické a léčebné postupy u nádorů hlavy a krku“. Moderátor: Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice. VI. Kroměřížský ORL den, květen 2008
 • Účastníci panelu:
 • Gál B., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN U sv.Anny, Brno
 • Klozar J.,Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, FN Motol, Praha
 • Komínek P., ORL klinika FN, Ostrava
 • Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
 • Lattová M., Radiodiagnostické odd. Krajské nemocnice T.Bati, Zlín
 • Mechl Z., Oddělení klinické a radiační onkologie, FN U sv.Anny, Brno
 • Šlapák I., Dětská ORL klinika FN Brno
 • Naše zkušenosti s chirurgií nádorů příušní žlázy. Aleš Hurdálek, Ivan Pár, Tomáš Grézl, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice. Brněnské onkologické dny 2008
 • Předoperační diagnostika nádorů příušních žláz. Tomáš Grézl, Ivan Pár, Aleš Hurdálek. Brněnské onkologické dny 2008
 • Organizace diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku (NHK) ve Zlínském kraji
 • Pár Ivan, Hurdálek Aleš, Grézl Tomáš, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice (KN)
 • Pospíšková Markéta, Kohoutek Milan, Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati (KNTB) Zlín. Brněnské onkologické dny 2008
 • Diagnostika a léčba nádorů parotis na ORL odd. Kroměřížské nemocnice. Grézl T., Hurdálek A., Pár I. XLIII. Mezioblastný seminár, trenčín, 2008

 

2007

 • Pár I., ORL oddělení, Kroměřížská nemocnice, Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati Zlín, Světlík M., ORL oddělení Krajské nemocnice T.Bati Zlín: Protokoly NCCN v léčbě nádorů hlavy a krku. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
 • Kohoutek M., Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati Zlín, Zajíc J., Radioterapie Holešov, Pár I, ORL oddělení, Kroměřížská nemocnice, Světlík M., ORL oddělení Krajské nemocnice T.Bati Zlín: Praktické aspekty léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
 • Grézl T., Hurdálek A., Pár I., ORL odd., Kroměřížská nemocnice: Blokové krční disekce. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
 • Pár I.: Moderace panelová diskuze na téma „Diagnostický a léčebný postup u zduření na krku“. V. Kroměřížský ORL den, 11.května 2007
 • Grézl T., Pár I., Hurdálek A.: Předoperační diagnostika onemocnění příušních žláz na ORL odd. Kroměřížské nemocnice.II. Slovensko-český ORL kongres, Piešťany, 27.-30.6.2007.
 • Hurdálek A., Pár I., Grézl T.: Operativa příušní žlázy na ORL odd. V Kroměříži. II. Slovensko-český ORL kongres, Piešťany, 27.-30.6.2007.

 

2006

 • I.Pár, A.Hurdálek, D.Sedláková: Principy a možnoti chirurgické léčby nádorů hlavy a krku. Pracovní seminář „Organizace diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji“, 19.května 2006, Zlín.
 • I.Pár, A.Hurdálek, D.Sedláková: Principy a možnoti chirurgické léčby nádorů hlavy a krku. Meziregionální seminář Trenčín 2006
 • D.Sedláková, I.Pár, A.Hurdálek: Nové postupy v onkologii hlavy a krku. „Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006
 • A.Hurdálek, I.Pár: Miniinvazivní endoskopická chirurgie v nosní dutině.„Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006
 • T.Grézl, A.Hurdálek: Endoskopická adenotomie.„Desetiletí novinek v medicíně“, Kojetín 2006

 

2005

 • Pár I., Hurdálek A.: ASA sensitivita v ORL praxi. Rožnovský alergoimunologický den, 2005
 • Pár I.: IV. Kroměřížský ORL den, 21.10.2005. Moderátor panelové diskuze na téma „Spolupráce očního a ORL lékaře při řešení hraničních problémů“. Účastníci panelu: MUDr.Stanislav Červenka, privátní oční ambulanceOtrokovice, prim.MUDr. Marie Holbová, oční odd. Nemocnice Kroměříž, prim.MUDr. Pavel Komínek, PhD,ORL odd., nemocnice Frýdek- Místek, MUDr.Radek Pejčoch, ORL odd. FN Brno, prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc, dětská ORL klinika FN Brno, MUDr. Igor Vícha, oční klinika FN Brno
 • Hurdálek A., Pár I.: Maxilární sinusitida a její léčba. Oblastní setkání stomatologů. Luhačovice, 4.6.2005
 • Hurdálek A., Pár I.: Diferenciální diagnostika krčních resistencí. Oblastní setkání stomatologů. Luhačovice, 4.6.2005
 • Hurdálek A., Pár I.: Orbitální komplikace sinusitid a endonasálních výkonů. IV. Kroměřížský ORL den, 21.10.2005
 • Hurdálek A., Pár I.: Akutní orbitální komplikace sinusitid a jejich řešení – IX. Lékařský seminář „Akutní stavy v medicíně“, Kojetín, 3.12.2005

 

2004

 • Pár I., Hurdálek A.: ASA sensitivní pacient v ORL praxi. . Setkání lékařů ČR a SR. Litomyšl 2004
 • Hurdálek A.: Akutní stavy v ORL. Seminář RZP Kroměříž, 11/2004
 • Hurdálek A.: Otalgie – interdisciplinární problém. VIII. Lékařský seminář „Mezioborová spolupráce při léčbě nemocných“. Kojetín, 4.12.2004

 

2003

 • Pár I.: Topické nazální steroidy v léčbě alergické rýmy a nosní polypózy III. Kroměřížský ORL den, 2003
 • Vedení panelové diskuze na téma„Nemoci příušní žlázy: diagnostické a léčebné postupy.“ Účastníci panelu: Prof. MUDr. Ivo Šlapák, dětská ORL klinika FN Brno, Doc. MUDr. Josef Plch, CSc, ORL ODD. Nemocnice v Břeclavi, doc.MUDr. Ivo Stárek, CSc, ORL klinika FN Olomouc, MUDr.Jiří Svárovský, ORL odd. ÚVN Praha-Střešovice , MUDr. Miloš Šteffl, ORL odd. FN Brno, prim.MUDr.Ivan Pár, ORL odd., nemocnice v Kroměříži. III. Kroměřížský ORL den, 2003
 • Pár I., Hurdálek A.: Rhinosinusitida a nosní polypóza u astmatika. Astma z mezioborového pohledu. Setkání lékařů ČR a SR. Litomyšl 2003
 • Hurdálek A.: Endoskopická endonasální chirurgie na ORL odd. v Kroměříži. III.Kroměřížský ORL den, 4/2003
 • Hurdálek A., Pár I.: FESS na ORL oddělení v Kroměříži. Regionální lékařský den Luhačovice, 2003

 

2002

 • Pár I., Hurdálek A., Kučerová Z.:Vyšetřovací postupy u zduření v parotické oblasti.Celostátní ORL sjezd, Mikulov, 14.-16.června 2002
 • Hurdálek A.: Naše zkušenosti s funkční endonasální chirurgií. Obhajoba v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, IPVZ Praha Motol,11/2002

 

2001

 • Pár I.: Současné poznatky o nosní polypóze . Seminář „ Nosní polypóza“, Kroměříž, 15. června 2001
 • Pár I.: Moderace panelové diskuze o praktických otázkách konzervativní a chirurgické léčby nosní polypózy. Seminář „ Nosní polypóza“, Kroměříž, 15. června 2001

 

2000

 • Pár I.: Nové směry dalšího rozvoje ORL oddělení Nemocnice v Kroměříži. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
 • Pár I.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie: koncepce, indikace, technika, výsledky. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
 • Hurdálek A.: Možnosti konzervativní léčby chronických rhinopatií. Pracovní seminář „Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
 • Pár I.: Endonazální endoskopická dakryocystorhinostomie. Pracovní seminář „ Možnosti endoskopické diagnostiky a operativy v oboru ORL“, Kroměříž, 8.března 2000
 • Pár I. Úvod do onkologické problematiky v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000
 • Jurová V., Pár I. Diagnostika a therapeutický postup u zduření v oblasti příušní žlázy. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000
 • Pár I.Diferenciální diagnostika krčních resistencí. Seminář „ Onkologie v ORL a chirurgii hlavy a krku“, Kroměříž 13. října 2000

 

1998

 • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a asthma. III. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1998
 • Novotná B., Pár I.: Rýsují se nové možnosti v léčbě ASA senzitivních pacientů? III. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1998
 • Plch J., Pár I. et al.: Výskyt karcinomu hrtanu u dispenzarizovaných pacientů.Celostátní ORL sjezd, Č.Budějovice, 1998
 • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Endoskopická endonazální dakryocystostomie. Celostátní ORL sjezd, Č.Budějovice, 1998
 • Plch J., Pár I., Navrátilová I.: Laryngeal carcinoma in flollowed precancer. Donau ORL Symposium, Bratislava , 1998
 • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy. Donau ORL Symposium, Bratislava, 1998
 • Zavadil, M., Pár.I, Plch, J.: Frontoethmoidální mukokéla: altrnativní chirurgické řešení. VII. Brněnský otolaryngologický den. 12.11. 1998

 

1997

 • Pár I., Pliskvová I., Plch J.: Videozáznam: Technika endoskopická endonazální dakryocystostomie. Kongres Slov. ORL společnosti, Bojnice, 1.-3.10.1997
 • Pár I.:Funkční endoskopická endonazální chirurgie paranzálních dutin.Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
 • Pár I.:Klinická a topografická anatomie dutiny nosní a paranazálních dutin. Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
 • Pár I.:Patofyziologie sinusitidy. Pracovní seminář na téma „ Sinusitida: současné možnosti diagnostiky a léčby“. Brno, 12.dubna 1997
 • Novotná B., Pár I. :Functional endoscopic sinus surgery (FESS) in the treatment of the chronic sinus disease in asthmatic patients.The annual meeting of the European academy of allergology and clinical immunology, Rhodos, Řecko, 1997
 • Pár I., Novotná B.: Vliv funkční endoskopické endonazální chirurgie na průběh bronchiálního asthmatu. II. rhinologické dny, Karlova Studánka, 1997
 • Pliskvová I., Pár I.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie: technika operace. Krajský oftalmologický seminář, Brno, 1997
 • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a dolní cesty dýchací. Beskydský ORL den, Podolánky- Čeladná, 1997

 

1996

 • Pár I., Plch J., Bláhová M., Zavadil M.: Naše zkušenosti s funkční endoskopickou endonazální chirurgií. Celostátní ORL seminář, Praha , 1996
 • Pár I., Plch J., Bláhová M., Zavadil M.: Naše zkušenosti s FESS. V.brněnský ORL den, Brno, 1996.
 • Novotná B., Pár I.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie u pacientů s asthmatem. Celostátní alergologický sjezd, Hr.Králové, 1996
 • Pár I., Pliskvová I.: První zkušenosti s endoskopickou endonazální dacryocystorhinostomií. Městský oftalmologický seminář, Brno, 1996


1995

 • Kruta V., Pár I., Plch J.: Pětileté zkušenosti s chirurgií štítné žlázy. Celostátní ORL sjezd, Plzeň, 1995
 • Plch J., Pár I. et al.:Výsledky dlouhodobé dyspensarizace dysplasií hrtanu. Celostátní ORL sjezd, Plzeň, 1995


1994

 • Pár I. et al.: Tracheobronchopathia ostechondroplastica : neobvyklé projevy a komplikace. Celostátní ORL sjezd, Měnín, 1994
 • Šteffl M., Kostřica R., Pár I.: Borrelióza v ORL .Celostátní ORL sjezd, Měnín, 1994
 • Pár I.: První zkušenosti s diagnostikou a léčbou spánkového apnoického syndromu. ORL brněnský den, Brno, 1994


1991

 • Pár I., Lienerthová E., Šteffl M.: Léčba bolesti u pacientů s malignomy hlavy a krku. Celostátní seminář ORL, Brno, 1991
 • Pár I.: Tonsillektomie jako možnost léčby infekční mononukleózy. Jihomoravský krajský ORL seminář, Brno, 1991
 • Pár I., Lienerthová E., Šteffl M.: Léčba bolesti u pacientů s inkurabilními tumory hlavy a krku. Slovenské ORL dny, Trebišov, 1991


1990

 • Pár I., Ryšánková J.: Tracheobronchitidy u pacientů po totální laryngektomii. Tománkovy bronchologické dny, Ostrava, 1990

 

 

Publikační činnost

 

2012

 • Grézl T.: Diagnostika a léčba nádorů příušní žlázy na ORL odd. v Kroměříži v posledních 12ti letech. Atestační práce, ORL klinika FN Motol, 2012.

 

2004

 • Pár I.: Duplicitní neurinom lícního nervu v oblasti příušní žlázy. Otorinolaryngol. (Prague), 53, 2004, č.2, s.95-97.

 

2002

 • Hurdálek, A.: Funkční endoskopická endonazální chirurgie na ORL odd. nemocnice v Kroměříži. Písemná odborná práce v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, Praha, 2002.

 

1999

 • Pár, I. et al.: Alternativní chirurgické řešení frontoethmoidální mukokély. Otorinolaryngol.(Prague), 48, 1999, č.4 , s. 238- 240.


1998

 • Pár I. et al.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.4, s. 196-198.
 • Pár I., Novotná B.: Sinusitida a astma. Respirace, 4, 1998, suppl.1., s.22-24.
 • Pár, I. et al.: Endoskopická endonazální dakryocystorhinostomie: indikace, technika, výsledky. Čs. Oftal., 54, 1998, č. 6, s. 387-391.
 • Plch J., Navrátilová I., Pár I., Kruta V.: Dvacetipětileté zkušenosti s hrtanovou mikrochirurgií. Choroby hlavy a krku, 6, 1998, č.1, s. 25-28.
 • Plch J., Pár I. et al.: Výsledky dlouhodobé dispenzarizace dysplasií hrtanu. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.1, s.35-39.
 • Plch J., Navrátilová I., Kruta V., Pár I.: Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou sufokujících obrn hlasivek. Otorinolaryngol. (Prague), 47, 1998, č.3, s.121- 124.
 • Novotná B., Pár I.: Rýsují se nové možnosti v léčbě ASA senzitivních pacientů? Respirace, 4, 1998, suppl. 1, s.26-27.
 • Plch J.,Pár I. et al.: Long term follow-up study of laryngeal precancer. Auris, Nasus, Larynx, 25, 1998, s.407-412.


1997

 • Pár I. et al.: Naše zkušenosti s chirurgií štítné žlázy. Otorinolaryngol. (Prague), 46, 1997, č.3, s. 167- 169.


1994

 • Pár I.: Spánkový apnoický syndrom: první zkušenosti s diagnostikou a léčbou. Písemná odborná práce v rámci kvalifikační atestace II. stupně v oboru ORL, Brno, 1994.
 • Šteffl M., Kostřica R., Pár I.: Význam lymské borreliozy v otolaryngologii. Choroby hlavy a krku, 3, 1994, s.3-4, s.60-62.

 

Rychlé odkazy