Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Porodní sál

 

Kde nás najdete

1. patro budovy A, jižní křídlo (mapa areálu nemocnice)

 

Kontaktujte nás

Porodní sál

Tel.: (+420) 573 322 256

 

Informace pro maminky ze Slovenské republiky, které se rozhodly pro porod v naší nemocnici, najdete zde.  

Informace k registraci k porodu najdete zde.

 

Charakteristika sálu

Po rozsáhlé kompletní rekonstrukci porodnice, která byla dokončena v prvním kvartálu roku 2022, vznikly moderně vybavené prostory, které jsou bezpečné, ale zároveň útulné, pohodlné pro ženu i její doprovod, navozující pocit klidu a soukromí.

 

 

 

 

Porod je veden při zajištění intimní atmosféry ve třech moderně vybavených porodních místnostech s vlastním sociálním zázemím s možností využití porodní či relaxační vany, porodního závěsu (liány) či porodní stoličky. Každý pokoj disponuje polohovatelným porodním lůžkem s atraktivním designem a vysokou funkčností, které přináší nastávající mamince maximální bezpeční a komfort ve všech fázích porodu. K dispozici je také jeden tzv. observační pokoj s vlastní sprchou a WC a relaxační zóna pro doprovázející osobu rodičky, ve které je možné si odpočinout a občerstvit se.

 

Snahou zkušeného personálu je zajištění individuálního přístupu v péči o rodičku a její dítě, uvědomujeme si neopakovatelnost dané chvíle, proto je pro nás samozřejmostí přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu.

 

Plavání a cvičení těhotných Více
Kurzy předporodní přípravy Více
Bonding Více
Co s sebou do porodnice Více
Kdy do porodnice Více
Inhalační analgetikum ENTONOX Více
Prohlášení o volbě jména dítěte Formulář
Porodní plán Formulář
Anamnestický dotazník Formulář

 

Spektrum poskytované péče

 • Přirozený a bezpečný porod vedený porodní asistentkou v nemocničním zařízení s ohledem na přání a respektování individuálních potřeb rodičky i novorozence. Kooperativní funkce porodní asistentky, která se podílí na získání a dokumentování informací o ženě a novorozenci, spolupráce s lékařem a novorozeneckým oddělením, což vede k optimálnímu využití odborného potenciálu porodních asistentek a naplnění jejich kompetencí jako samostatné profese.
 • Naprostou samozřejmostí je telemetrický kardiotokograf.
 • K dispozici jsou rehabilitační míče, overbaly, masážní a polohovací pomůcky, žíněnky, relaxační a porodní vana, aromatické a masážní oleje, homeopatie.
 • Škála metod a prostředků umožňující účinnou, a přitom pro matku i dítě bezpečnou regulaci porodních bolestí (nefarmakologické – vaginální napářka, relaxační vana a farmakologické metody – inhalační analgetikum s anxiolytickým účinkem, epidurální analgezie).
 • Přítomnost otce dítěte / osoby blízké v průběhu celého porodu a následné dvě hodiny po porodu.
 • Přítomnost otce dítěte / osoby blízké na operačním sále při plánovaném porodu císařským řezem ve spinální analgezii na operačním sále s ohledem na zdravotní stav rodičky i novorozence.
 • Možnost bondingu otce dítěte / osoby blízké na pooperačním pokoji v případě porodu ukončeném operativně v celkové anestezii.
 • Spontánní fyziologický porod záhlavím vedený pouze porodní asistentkou (za fyziologický porod je považován porod jednoznačně fyziologicky probíhající gravidity po 37. týdnu, při poloze podélné a naléhání hlavičkou) Rozhodnutí, zda může konkrétní porod vést pouze porodní asistentka, je zcela v kompetenci lékaře, který provádí příjem rodičky, dle kritérií stanovených vnitřním předpisem a metodickým pokynem. Porodní asistentka pracuje samostatně a přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči, lékař je porodní asistentkou přivolán jen v případě výskytu komplikací kdykoliv v průběhu porodu.
 • Podpora raného kontaktu mezi matkou a dítětem, porodní proces tvorby hlubokých emočních vazeb – BONDING.
 • AMBULANTÍ POROD, což znamená, že žena odchází s dítětem minimálně dvě hodiny po porodu domů. Jedná se o alternativu domácího porodu, vycházíme vstříc přání rodičů, kteří nechtějí zůstávat v porodnici a zároveň je minimalizováno riziko pro matku i novorozence. Tento systém poskytované péče vyžaduje odbornou organizaci domácí péče o ženu a novorozence.
 • UTAJENÝ POROD – rodička z nějakého důvodu odmítá ve zdravotnickém zařízení sdělit údaje o své osobě.

 

Bližší informace pro nastávající maminky

Naši porodnici si pro porod svého dítěte vybírají ženy z důvodu individuálního přístupu a respektu k přirozenému vedení porodu. Snažíme se maximálně vyjít vstříc všem Vašim požadavkům, ale je však třeba, aby žena a osoba jí doprovázející, chápala, že porodní asistentky a lékaři jsou vázáni doporučenými postupy České gynekologicko-porodnické společnosti. V naší porodnici jsou mnohá projevená přání ve Vašich porodních plánech pro nás běžným standardem. Velký důraz je kladen na vhodnou komunikaci s rodící ženou a jejím doprovodem.

 • Monitoraci ozev plodu a telemetrické KTG provádíme v průběhu porodu, nejprve při příjmu na porodní sál a dále dle aktuální situace.
 • Vstupní vaginální vyšetření při příjmu na porodní sál provádí lékař, dále dle aktuální situace lékař či porodní asistentka. Bez vyšetření nelze rozpoznat případné komplikace, které mohou během porodu nastat, ale ani jak porod postupuje.
 • Každý porod má své vlastní tempo, primárně nepodáváme léky k jeho urychlení a nikterak preventivně zbytečně do průběhu porodu nezasahujeme.
 • Ženě je umožněn volný pohyb a má možnost zaujmout jakoukoliv úlevovou polohu (relaxační vana, sprcha, porodní závěs – liána…) a využít doplňkových služeb: vaginální napářka, aromaterapie, homeopatie…).
 • Samozřejmostí je přítomnost doprovázející osoby.
 • Klyzma či holení hráze doporučujeme, ale nevyžadujeme.
 • Respektujeme Vaše přání nenabízet léky na tlumení bolesti, ale jsme připraveni je Vám na vyžádání poskytnout.
 • Respektujeme neprovádět dirupci (protržení) vaku blan.
 • Informace o všech navrhovaných vyšetřeních jen se souhlasem rodičky.
 • Respektujeme během porodu intimní, klidnou a tichou atmosféru s minimem přítomných osob – většinu času je u porodu jen porodní asistentka, v závěru porodu porodník, novorozenecká sestra, případně pediatr.
 • Volitelná poloha při porodu v poloze plodu hlavičkou.
 • Možnost porodu do vody za daných podmínek.
 • Nástřih hráze neprovádíme rutinně ani preventivně, ale pouze v nezbytně nutných případech.
 • Ihned po porodu pokládáme dítě matce na tělo, necháváme dotepat pupečník a následně umožňujeme dvě hodiny ničím nerušený bonding (v bondingu je možné pokračovat i delší dobu).
 • První ošetření novorozence na těle matky, další až po dvou hodinách, pokud nebude mít ošetřující personál podezření na nízkou nebo vysokou porodní hmotnost nebo jinou patologii.
 • Porod placenty probíhá spontánně, vyčkáváme, netaháme za pupečník.
 • Aktivní vedení III. doby porodní (aplikace léku na odloučení placenty) je možné za určitých podmínek odmítnout a medikaci nepodávat.
 • Respektujeme vydání placenty do domácího prostředí.
 • Veškerá vyšetření novorozence za přítomnosti jednoho z rodičů.

 

Vaše porodní přání, která jsou v rozporu s postupy „lege artis“, nemohou být naší porodnicí akceptována, stejně tak nemohou být akceptována ani přání či požadavky ohrožující zdraví nebo život matky a dítěte.
Zhodnocení průběhu porodu, nutnosti podání medikací a možnosti akceptovat Vaše porodní přání vždy provádí službu konající lékaře, který má za celý průběh porodu zodpovědnost. 

 

porod_foto_1.jpeg

 

 

porod_foto_2.jpeg

 

 

porod_foto_3.jpeg

 

Rychlé odkazy