Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Pořízení diagnostického přístroje MRI

„Pořízení diagnostického přístroje MRI pro zvýšení kvality návazné péče v Kroměřížské nemocnici“

 

Hlavním cílem projektu je pořízení jednoho diagnostického přístroje MRI (magnetické rezonance) a dalších diagnostických přístrojů (C – rameno a ultrazvukové přístroje). Očekávaným dopadem realizace projektu bude zvýšení kvality návazné péče v Kroměřížské nemocnici. Konkrétní výstupy projektu budou:

 

  • Zvýšení dostupnosti MRI v regionu.
  • Rozšíření diagnostického a terapeutického spektra služeb nabízených v Kroměřížské nemocnici a regionu.
  • Zrychlení a zpřesnění diagnostiky s dopadem do kontinuity a efektivity návazné a vysoce specializované péče.

 

 

Operační program:     

Integrovaný regionální operační program      

Prioritní oblast:            

PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita:        

IP 9a: Investice do zdravotnické  a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovnosti, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Specifický cíl:                

SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

Registrační číslo:          

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001525

Termín schválení:      

11.6. 2019

Termín ukončení:          

31.1. 2020

Kontaktní údaje:            

Telefon: 573 322 111,           

email:    info@nem-km.cz

Odkaz na program:         

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-31-Zvyseni-kvality-navazne-pece

 

Rychlé odkazy