Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Podpora zdraví

Podpora zdraví v KMN

 

Kroměřížská nemocnice a. s. se již po několik let aktivně účastní preventivních programů podpory zdraví, vyhlašovaných jak WHO, tak národními či nadnárodními autoritami.

Účastníme se těch programů, o nichž jsme přesvědčeni, že mohou přispět ke zvyšování kvality zdraví obyvatelstva a s jejichž konáním máme velmi dobré zkušenosti. O kvalitě pořádání těchto programů svědčí kladné ohlasy těch, kteří se preventivních programů účastní.

 

1. Evropský den melanomu

V případě Evropského dne melanomu jde o již o tradiční celoevropskou kampaň prevence kožních nádorů, při které má veřejnost možnost se vzdělávat v předcházení, včasné diagnostice a možnostech léčby kožních nádorů. Program zajišťuje kožní ambulance KMN.

 

2. Světový den hygieny rukou

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život - umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Tento program realizujeme již několik let, jednou z povinností zaměstnanců je absolvovat povinné školení hygieny rukou.


3. Světový den Dárců krve

14. červen vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako Světový den dárců krve poprvé v roce 2003. Na jeho vzniku se podílela vedle Světové zdravotnické organizace také Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Světový den dárců krve je poděkováním těm, kteří dobrovolně a nezištně darují krev pro záchranu druhého člověka. Záměrem kampaní v tento den je upozornit na význam a hodnotu krve pro život a zvýšit povědomí o potřebě pravidelného dárcovství krve, aby byla zajištěna kvalita, bezpečnost a dostupnost krve a krevních produktů pro potřebné pacienty.

V Kroměříži se tomuto svátku věnují Klub dárců krve Kroměřížska a ČČK ve spolupráci s transfuzním oddělením.


4. Světový den CHOPN (chronická obstruktivní plicní choroba)

Již několik let se v září nebo v říjnu zapojuje plicní oddělení do Dnů CHOPN.

Cílem této akce je:

  • zvýšit povědomí o CHOPN
  • podporovat iniciativu ve zjišťování nových dosud nediagnostikovaných případů CHOPN (zvláště mezi kuřáky)
  • zlepšit péči o nemocné s touto nemocí
  • povzbudit obyvatele k zájmu o stav jejich dýchacích cest seznámit osoby se zhoršenými plicními funkcemi s léčbou, učit je správně inhalovat léky
  • dodržovat preventivní opatření (např. doporučovat vakcínu proti chřipce, vést aktivní život včetně pravidelných procházek, provádět dechová cvičení)

 

5. Dny IPF (Idiopatická plicní fibróza)

Akce probíhá v listopadu a je zaměřena na idiopatickou plicní fibrózu (IPF). Ten den si může veřejnost nechat vyšetřit své plicní funkce právě ve vztahu k IPF.

Akce, kterou podporujeme, nese své ovoce. Díky ní se daří zachytit nemoc a nabídnout léčbu těm, kteří by vyšetření odkládali.


6. Movember – boj proti rakovině prostaty

Akce probíhá v listopadu v rámci celosvětového boje proti rakovině prostaty a varlat, se snahou prostřednictvím bezplatné a rychlé formy vyšetření včas odhalit potencionální výskyt nemoci.

 


Leden 2024

MUDr. Jiří Javora, náměstek léčebné péče

 

 

Rychlé odkazy