Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Kroměřížská nemocnice a.s. vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury Kroměřížské nemocnice a.s.

 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Výkon role Příslušné osoby je zajišťován prostřednictvím Ing. Igora Proseckého, tel: +420 544 520 022, e-mail: oznamovatel@i3c.cz (společnost I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344).

 

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

  • telefonicky na číslo   +420 544 520 022

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

  • e-mailem na adresu:oznamovatel@i3c.cz
  • písemně na adresu:  I3 Consultants, Ing. Igor Prosecký, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

  • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
  • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde.

 

Upozornění: Při podání oznámení písemně na adresu příslušné osoby nebo prostřednictvím e-mailu vždy uveďte své jméno, příjmení a datum narození, název povinného subjektu a Váš vztah k němu (viz následující odstavec „Kategorie osob“).  

 

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen:

V rámci vnitřního oznamovacího systému jsou přijímány oznámení pouze od níže uvedených kategorií osob:

  • zaměstnanci Kroměřížské nemocnice a.s., včetně osob vykonávajících práci na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr (Dohoda o provedení práce anebo dohoda o pracovní činnosti),
  • uchazeči o zaměstnání v Kroměřížské nemocnice a.s. (bez ohledu na výsledek výběrového řízení, kterého se zúčastní),
  • osoby provádějící v Kroměřížské nemocnici a.s. nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost,
  • osoby vykonávající v Kroměřížské nemocnici a.s. odbornou praxi nebo stáž.

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

  

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

V případě, že se oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo zřízený vnitřní oznamovací systém Kroměřížské nemocnice a.s., lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

 

 

Rychlé odkazy