Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

MR vyšetření (magnetická rezonance)

Na vyšetření se dostavte v dohodnutý termín na MR pracoviště (přízemí v budově A - respektive A2). S sebou si přineste žádanku na MR vyšetření a vyplněný informovaný souhlas s vyšetřením (pokud jej nemáte od odesílajícího lékaře, necháme vás formulář vyplnit v čekárně). Starší lékařskou dokumentaci nebo záznam vyšetření z jiných pracovišť rozhodně uvítáme, nejsou ale podmínkou.

 

Je životu nebezpečné vnášet do prostoru MR vyšetřovny jakékoliv kovové předměty!

 

Dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organismus. 

 

Kdy nelze vyšetření provést (kontraindikace vyšetření):

Vyšetření pomocí MR nelze provádět u osob s některými elektronickými nebo kovovými implantáty a kovovými  cizími tělesy. Nelze především vyšetřovat nemocné s některými typy kardiostimulátorů nebo s implantovaným defibrilátorem (ICD), poněvadž hrozí vážné poškození jeho funkce, případně závažná až život ohrožující porucha srdečního rytmu. Osoby s kovovými cévními svorkami po operaci mozkových tepenných aneuryzmat (výdutí) lze vyšetřit pomocí MR jen za přísně specifikovaných podmínek. Nelze vyšetřit pacienty s kochleárními (nitroušními) implantáty, inzulínovou pumpou, některými kovovými srdečními chlopněmi.  Nelze vyšetřit pacienty s kovovými cizími tělísky zejména v oku a v prostoru lebky.

 

Nelze vyšetřit pacienty, kteří jsou méně než 6 týdnů po: 

- operaci kostí či kloubů se zavedením kovového materiálu

- po zavedení stentů (cévní výztuže), žilních filtrů, kovového embolizačního materiálu, okluderů (po operaci srdce)

- neaneurysmatické chirurgiceké cévní svorky (hemostatické klipy)

 

Obecně při jakémkoliv kovovém materiálu nebo elektronickém přístroji v těle je nutno doložit písemně jejich slučitelnost (kompatibilitu) s MR vyšetřením.

 

V případě fixních ortodontických aparátů ("rovnátka") je nutno tyto před vyšetřením odborným stomatologem upravit a dodat písemné prohlášení, že lze bezpečně provést MR vyšetření. V případě těhotenství (nebo i podezření na ně) je nutno o tomto informovat vyšetřující personál - obecně se v těhotenství vyšetření MR spíše nedoporučuje, respektive jen v přísně indikovaných případech, v prvním trimestru je MR vyšetření zakázané.

 

V případě jakýchkoliv pochybností, jestli můžete nebo nemůžete podstoupit MR vyšetření, kontaktujte odesílajícího lékaře - specialistu.

 

Způsob provedení vyšetření:

Před vstupem do  MR vyšetřovny je nutno odložit veškeré kovové předměty - klíče, mince, brýle, přístroje jako hodinky, mobilní telefony, naslouchátka, inzulinovou pumpu atd., dále peněženku, kreditní a magnetické karty, čipové karty, klíče, brýle, rovnátka, zubní protézy, veškeré ozdoby (řetízky, náramky, piercing!, náušnice, prsteny, sponky ve vlasech a pod.). Před vyšetřením je nutné se z bezpečnostních i hygienických důvodů převléct do připraveného prádla.

 

Vyšetřující radiologický asistent Vás uloží na vyšetřovací stůl přístroje a zaveze Vás do vyšetřovacího tunelu. Po celou dobu vyšetření je nutné se nepohnout a následovat pokynů vyšetřujícího personálu. V případě jakýchkoliv obtíží je možno s vyšetřujícím personálem komunikovat pomocí mikrofonu a současně budete mít v ruce signalizační zařízení (signální balonek) pro případ nouze - jeho zmáčknutím přivoláte obsluhu přístroje.

 

Vyšetření je zcela nebolestivé, podle náročnosti trvá přibližně 20-50 minut, ve vyšetřovacím prostoru je světlo a je zde zajištěna klimatizace. Poněkud nepříjemný může být jen hluk vycházející z přístroje. Budete mít nasazena sluchátka, které hluk tlumí, v případě nutnosti Vám budou poskytnuty ještě špunty do uší.

 

V odůvodněných případech je někdy v průběhu vyšetření nutné nitrožilní podání kontrastní látky. Tato látka obsahuje sloučeniny gadolinia - zásadně se liší od kontrastních látek užívaných při CT (neobsahuje jod). V případě vyšetření bez nitrožilní aplikace kontrastní látky, pokud se cítíte dobře a nebyly Vám podány uklidňující léky, můžete bez omezení pokračovat ve svém denním programu. V případě vyšetření s nitrožilní aplikací kontrastní látky budete muset kvůli možnosti alergické reakce ještě cca 20 min. počkat v čekárně.

 

Kojící matky v případě požadované aplikace kontrastní látky přeruší na 24 hod kojení (během této doby se kontrastní látka vyloučí z těla pryč) - doporučuje se proto před vyšetřením nasbírat na tuto dobu mléko do zásoby.

 

Rychlé odkazy