Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Lůžková stanice ARO

Vedoucí lékařka stanice: MUDr. Přibylová Kateřina


Lůžková stanice je vybavena 7 lůžky. Nachází se v přízemí budovy A, v přístavbě společně s centrálními operačními sály a porodním oddělením, v těchto prostorách funguje od roku 1995. Zajišťuje resuscitační a intenzivní péči pro pacienty s hrozící či stávající poruchou orgánových funkcí, vyžadujících dočasnou podporu některé z nich. Jedná se o nemocné se selháním krevního oběhu, dýchání, pacienty v bezvědomí, s těžkým rozvratem vnitřního prostředí a intoxikované. Tomuto spektru kriticky nemocných pacientů odpovídá přístrojové vybavení oddělení. Lůžka jsou vybavena přístroji k umělé plicní ventilaci, modulárními monitory ke sledování řady parametrů vypovídajících o životních funkcích. Běžné dostupné vybavení tvoří i intubační bronchoskop, přístroje k ultrasonografii, HFNO, mobilní rentgen a různá technika k ohřevu pacientů.

Pro případ selhání funkce ledvin především v rámci těžké sepse jsou k dispozici přístroje pro eliminaci toxinů a metabolitů z krve metodou hemodialýzy a plazmaferézy.
Samozřejmostí je vybavení infuzní technikou k podávání tekutin, výživy a pro přesné dávkování léků, polohovacími lůžky s matracemi zabraňujícími vzniku proleženin.

Péče o pacienty je zajištěna 24 hodin denně anesteziologem s plnou kvalifikací v oboru anesteziologie a resuscitace (A+R). Trvale je dostupný chirurg, internista, lékař ORL, gastroenterolog, neurolog jako konziliář u lůžka. 24 hodin denně je zajištěna dostupnost RTG a laboratoří: oddělení klinické biochemie, transfuzní a hematologické oddělení. Oddělení disponuje však i vlastním analyzátorem vybraných krevních parametrů.

 

 

Rychlé odkazy