Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Informace pro obchodní zástupce

Dovolujeme si informovat a upozornit všechny obchodní zástupce společností nabízející či prodávající zboží a služby zejména v oblasti zdravotnického materiálu a přístrojů (přístrojové techniky), včetně veškerého s tím souvisejícího příslušenství či spotřebního materiálu a služeb, že kromě k tomu pověřených osob nejsou oprávněni jednotliví zaměstnanci Kroměřížské nemocnice a.s., zejména lékaři a sestry, jednat za Kroměřížskou nemocnici a.s. v těchto záležitostech. To platí a vztahuje se zejména i na přijímání samotných návštěv obchodních zástupců, jejichž obsahem je jak pouhá prezentace, tak i nabízení samotného zboží a služeb.

 

Žádáme proto obchodní zástupce, pokud mají zájem cokoli v Kroměřížské nemocnici a.s. prezentovat či nabízet, aby nejprve kontaktovali níže uvedené osoby a domluvili se s nimi na dalším postupu, včetně zajištění příslušné administrativní stránky případného osobního jednání (návštěvy) a pohybu v Kroměřížské nemocnici a.s.

 

  • Přístroje a přístrojová technika – Ing. Eva Prášilová – kontakt: eva.prasilova@nem-km.cz, tel.: 732 644 891
  • Zdravotnický materiál pro potřebu zdravotnických provozů – Jitka Hřešilová, DiS. – kontakt: jitka.hresilova@nem-km.cz, tel.: 573 322 576
  • Lékárenský sortiment – Mgr. Iva Úlehlová – kontakt: iva.ulehlova@nem-km.cz, tel.: 573 322 491

 

Uvedená informace a upozornění je činěno v souladu a za účelem plnění příslušných právních předpisů, a to ať již na úseku poskytování zdravotních služeb a zajištění bezpečnosti a plynulého provozu Kroměřížské nemocnice a.s., tak i zejména na úseku zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Obchodní zástupci také berou již na tomto místě na vědomí, že informace, které obchodní zástupci zjistí v průběhu jednání, mohou být obchodním tajemstvím Kroměřížské nemocnice a.s., přičemž k tomuto se zavazují přijmout příslušná opatření a zachovávat potřebnou mlčenlivost.

 

Upozorňujeme, že porušení shora uvedeného ze strany obchodních zástupců může mít negativní dopad na možnou budoucí spolupráci, zejména v případě získání konkurenční výhody oproti jiným dodavatelům v rámci následného zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

 

 

Rychlé odkazy