Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Historie rehabilitace

Vznik rehabilitace si vyžádály především následky válečných úrazů. Také v naší nemocnici zůstaly po I. světové válce pomůcky, které dříve sloužily zraněným vojákům. Některým rehabilitačním úkonům se věnoval pouze nižší zdravotnický personál. Tento stav trval celá desetiletí. Prvním oficiálním patronem rehabilitace se stal ortoped, asistent MUDr. Miroslav Frajt. Tehdy se však nejednalo o samostatný lékařský obor.


70 léta 20. stol. – 1992, Prim. MUDr. Z. Holerová

První vedoucí lékařkou a později primářkou rehabilitačního oddělení se stala na počátku 70tých let minulého století MUDr. Z. Holerová. V tomto období nastupují na oddělení prvé středoškolsky vzdělané rehabilitační pracovnice. Jsou nakupovány nové elektroléčebné přistroje, vzniká vodoléčba. Dochází k nárustu počtu rehabilitačních pracovišt v okrese. V roce 1985 přichází na oddělení další lékař. Vybavení oddělení stárne, pracoviště v suterénu budovy A bývá za přívalů deště často zaplavováno. Ze strany vedení nemocnice se nám za této situace dostávalo ujištění, že rehabilitace má zelenou. Ze strany pacientů sílily připomínky k nevhodné přístupové chodbě oddělení.


1992 – *, Prim. MUDr. Vladimír Marek

Po odchodu do důchodu primářky MUDr. Z. Holerové se v roce 1992 stává primářem MUDr. V. Marek, bývalá primářka zůstává na oddělení na částečný úvazek ještě několik let. Počátkem 90tých let byla přijata na oddělení další lékařka. Na oddělení začínají nastupovat absolventky VOŠ-oboru fyzioterapeut, později přícházejí v tomto směru vysokoškolsky vzdělané bakalářky i magistry. Výstavba nového oddělení byla započata až koncem 90tých let. Díky kladnému přístupu tehdejšího vedení okresu byli k tvorbě projektu přizváni primáři a vrchní sestry oddělení.

 

Opakované konzultace primáře MUDr. Vladimíra Marka a tehdelší vedoucí rehabilitační pracovnice s projektantem ing. L. Tomkem přinesly v oblasti stavebního uspořádání oddělení pozitivní výsledky. Oddělění bylo vybaveno novými, moderními přístroji; vzdělanější personál konečně mohl lépe pečovat o pacienty v odpovídajícím prostředí. Rehabilitace dětí má na oddělení již tradici. První se touto problematikou cíleně zabývala rehabilitační pracovnice L. Šilerová.

 

Rychlé odkazy