Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Dary nemocnici

Chcete darovat?

 
Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.  je dar určen. Variabilní symboly oddělení ZDE. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.

 

Finanční dar:

V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně Kroměřížské nemocnice a.s., budova C 1. patro, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.

 

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet Kroměřížské nemocnice a.s. č.ú. 219937762/0600, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy.

 

Věcný dar:

Po předchozí dohodě můžete Kroměřížské nemocnici a.s.  na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.

 

Kontakt:
Bc. Kristýna Pospíšilová, marketingový specialista, mobil: (+420) 731 522 047, e-mail: kristyna.pospisilova@nem-km.cz.

 

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).
 

 

Rychlé odkazy