Napište nám Facebook Nahoru

Dárcovství krve a krevní plazmy

feeling_2446129_1280.jpg

Poděkování:

Vážení dárci,

chtěla bych vám upřímně poděkovat za to, že jste chodili darovat krev a plazmu v takovém hojném počtu i za nepříznivé epidemiologické situace. Velmi si toho vážíme.

Přejeme vám hlavně hodně zdraví do dalšího roku.

A věříme, že nám budete věrní i v roce 2021 a tím zachráníte spousty lidských životů.

Dovolte mi jmenovitě poděkovat Karlovi Holíkovi (místostarosta města Kroměříž), který týden co týden posílal čtyři prvodárce krve z řad sportovců města Kroměříž, včetně sebe.

 

Za celý kolektiv Hematologické a transfuzní stanice prim. MUDr. Eva Zdráhalová

 

Vážení dárci,


s radostí vám oznamujeme, že Transfuzní a hematologické oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. zahájilo spolupráci se světově významným zpracovatelem krevní plazmy.
Krevní plazmu budeme odebírat jednak při odběrech plné krve, ale hlavně pomocí přístrojové techniky - tzv . SEPARÁTORŮ  krevní plazmy.
Metoda se nazývá plazmaferéza.
Princip spočívá v odběru krve ze žíly dárce a po oddělení plazmy od červených krvinek v separátoru se červené krvinky vrací zpět dárci stejnou cestou.
Pro každý odběr je použit zcela nový sterilní systém vaků a odběrových hadiček (kanyl), které jsou vždy na jedno použití. Krev se v žádném kroku separace nedostává do prostor přístroje.
To zajišťuje bezpečný odběr pro dárce a eliminaci možnosti přenosu chorob.
Odběrem plazmy získáme plnohodnotnou tekutinu, která je nezbytná pro výrobu léčivých přípravků (tzv.krevních derivátů) pro léčbu nejzávažnějších krevních chorob  způsobených poruchou krevního srážení. Tyto léčivé přípravky jsou jediné léčivo, které může nemocným skutečně pomoci.
K těmto nemocem patří vrozené vady (hemofilie) a získané poruchy krevního srážení (při porodu, pří nádorových chorobách, při jaterním onemocnění, rozsáhlých poúrazových stavech-autohavárie,aj.).
Díky krevním derivátům je cíleně léčena porucha krevního srážení v místě poruchy a vede k záchraně života a zkrácení doby léčby.
Věříme, že se zařadíte do celosvětového rodiny dárců krevní plazmy pro výrobu životně důležitých léků, které mnozí pacienti potřebují po celý život.

 

Dárcovství krevní plazmy

 

Odběrové dny

Pondělí - Středa Po telefonickém objednání
Pátek Po telefonickém objednání

 

Kde nás najdete

2. patro budovy L (mapa areálu nemocnice)

 

Kontaktujte nás

Evidence dárců krve

Tel.: (+420) 573 322 417

 

mail: darci@nem-km.cz

 Informace pro dárce plazmy:

 

 • Odběry jsou bezplatné
 • Po ukončení odběru je dárci vydáno potvrzení do zaměstnání, potrvzení pro daňové úlevy a poukázka na občerstvení.
 • Bezplatný odběr plazmy se započítává do celkového počtu odběrů pro ČČK.
 • Odběry plazmy se nezapočítávají do celkového počtu odběrů pro Klub dárců krve Kroměřížska.

 

Více informací zde

 

Dárcovství krve

 

Odběrové dny

Úterý Po telefonickém objednání
Středa Po telefonickém objednání

 

Kde nás najdete

2. patro budovy L (mapa areálu nemocnice)

 

Kontaktujte nás

Evidence dárců krve

Tel.: (+420) 573 322 417

 

mail: darci@nem-km.cz

 

Informace pro dárce

 • Za odběr není poskytována finanční odměna – dobrovolné dárcovství.
 • Odběry jsou předem objednány tak, aby nedocházelo k přebytku trasnfuzních přípravků a rovněž z důvodů prostorových a personálních.
 • Pro přijetí za dárce krve platí určitá kriteria, která musí být splněna v rámci bezpečnosti krevní transfuze pacientovi.
 • Před každým odběrem dárce krve vyplňuje a podepisuje dotazník, v němž uvádí se potíže v poslední době.
 • O způsobilosti k odběru rozhoduje lékař transfuzního oddělení při vyšetření dárce (při každém odběru).
 • Počet odběrů u mužů 4x v jednom roce, u žen 3x v jednom roce.
 • Věk minimálně 18 let.
 • Váha minimálně 50 kg.


Dárcem krve se nemůže stát člověk, který prodělal:
infekční žloutenku, TBC, syfilis, Creuzfedl-Jakobovu chorobu, zhoubné onemocnění jakékoliv tkáně, je nitrožilním uživatelem drog, HIV pozitivní, trpí vážným onemocněním srdce, plic, ledvin, mozku a dalšími chorobami, které by mohly ohrozit příjemce krve. Vyloučení jsou rovněž dárci, kteří v posledním půl roce měli tetováž nebo piercing, prodělali operaci nebo vyšetření zažívacího traktu endoskopem.

 

 

 

 

Rychlé odkazy