Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Odměňování zaměstnanců

Provoz nemocnice by nemohl být zachován bez plného nasazení našich zaměstnanců, kterým za to patří velký dík. Současnou dlouhotrvající situací jsou logicky již všichni unaveni, přesto naši zaměstnanci ve své práci nepolevují a zaslouží si být za svou pracovitost řádně odměněni.


Srovnáme-li chod nemocnice v období jara letošního roku s letošním podzimem, jedná se o zásadně odlišné období. Zatímco na jaře nikdo pořádně nevěděl, proti čemu stojíme a veškerá přijatá opatření byla spíše preventivní, tak na podzim onemocnění udeřilo s mnohem větší razancí.


Mimořádné odměňování zaměstnanců v jarní vlně bylo proto zaměřeno na zaměstnance – dobrovolníky, kteří pracovali v první linii, tj. v triagovém stanu, odběrové buňce a odběrových sanitních vozech, a kteří tak byli vystaveni nejvyššímu riziku nákazy. Na odděleních, kde to bylo možné, pracovali zaměstnanci v oddělených skupinách, aby se navzájem nepotkávali a snížilo se tak riziko ocitnutí se celého oddělení v karanténě. Část pracovní doby trávili zaměstnanci doma a byly jim vypláceny stoprocentní náhrady mezd, aniž by se požadovalo, aby si namísto toho čerpali náhradní volno za dřívější přesčasy či byly nařizovány dovolené. Současně se zaměstnancům žádným způsobem nekrátily výkonnostní odměny ani příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí ani stabilizační příplatky, příplatky za směnnost ani osobní ohodnocení, ačkoliv zaměstnanci trávili na svých pracovištích výrazně kratší dobu oproti standardnímu režimu.


Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dotační program pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče, kdy se dotace poskytuje ke mzdě jako odměna za práci ve ztíženém pracovním prostředí za 3 měsíce, kdy byl zaměstnanec vystaven riziku nákazy COVID-19. Zdravotničtí pracovníci tak mohou získat až 25 tisíc korun za měsíc, celkem tedy 75 tisíc korun. U nezdravotnických pracovníků je maximální výše odměny 10 tisíc korun za měsíc, dohromady tedy 30 tisíc korun.


Výměr odměny probíhá na základě počtu odpracovaných hodin v daném období, a to jak u zaměstnanců pracujících na hlavní pracovní poměr, tak u osob pracujících prostřednictvím DPČ/DPP (na tuto odměnu tak nemají nárok zaměstnanci v daném období čerpající dovolenou, v pracovní neschopnosti či na ošetřovném člena rodiny).

 

Nemocnice úspěšně o dotaci požádala, a ačkoliv původně Ministerstvo zdravotnictví avizovalo vyplacení těchto odměn nemocnicím v průběhu září, výplata se pozdržela a na účet kroměřížské nemocnice byly tyto dotační prostředky připsány až v průběhu měsíce října. Tyto dotační prostředky tak budou zaměstnancům vyplaceny společně s říjnovou mzdou v průběhu listopadu.

 

Protože v průběhu září ministerstvo kroměřížské nemocnici nepotvrdilo, že jí bude dotace vyplacena, nemohla nemocnice přistoupit k tomu, aby tuto dotaci vyplatila z vlastních finančních prostředků, když výše této dotace pro zaměstnance kroměřížské nemocnice i s odvody zaměstnavatele činní 60 mil. Kč a vyplacení těchto prostředků bez následného proplacení ze strany ministerstva by zásadním způsobem mohlo ovlivnit financování provozu samotné nemocnice.

 

Administrace dotačního programu ministerstva zdravotnictví byla velmi náročná pro personální oddělení, obzvlášť při absenci několika jeho zaměstnanců z důvodu nemoci covid nebo karantény.
Při konstruktivním jednání se zástupci odborů byla dohodnuta mimořádná odměna pro zaměstnance nemocnice, kteří pracují na odděleních vyčleněných pro covidové pacienty (plicní, ošetřovatelská péče, urologie, ARO, interní JIP, interní a chirurgická ambulance) a to 1.460,- Kč měsíční příplatek k běžné mzdě, pokud jej zatím nepobírají, a vedle toho pro každého zaměstnance za dobu strávenou na covidových odděleních příplatek 100,- Kč k standardní odměně za každou hodinu práce.
Nad rámec této dohody s odborovými organizacemi působícími v kroměřížské nemocnici odměňujeme také konkrétní zaměstnance z ORL ambulance, fyzioterapie, radiodiagnostiky, dialýzy a oddělení úklidu, kteří přicházejí do rizikového prostředí a do kontaktu s covid pozitivními pacienty.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy