Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Jakým způsobem dopadá současná pandemie onemocnění COVID-19 na Kroměřížskou nemocnici

Kroměřížská nemocnice cítí potřebu vyvrátit nepravdivé zprávy, šířené přes sociální sítě, s cílem ubezpečit a uklidnit občany našeho regionu, když skutečností je, že ochranných prostředků máme dostatek. Kroměřížská nemocnice rozhodně na nákupu a na zajištění vybavení ochrannými pomůckami pro své zaměstnance nešetří (roušky, respirátory třídy FFP2 i FFP3, rukavice, ochranné obleky, masky na obličej, ochranné štíty, ochranné brýle, obuv atd.), naopak, maximalizuje úsilí o nákup co největšího na trhu dostupného množství při dodržení zásad hospodárnosti. V porovnání s předcovidovým obdobím stojí nákup ochranných prostředků kroměřížskou nemocnici nyní o 1,5 mil. Kč měsíčně více. Přesto kroměřížská nemocnice dbá především o zachování bezpečného prostředí pro zdravotnické i nezdravotnické zaměstnance. Zaměstnanci byli požádáni, aby neplýtvali těmito ochrannými prostředky, v žádném případně se však po nikom nepožaduje, aby jednorázové ochranné prostředky využíval opakovaně. Protože nikdo v současné situaci nedokáže s jistotou předvídat, zda i v budoucnu bude ochranných prostředků dostatek (tak jako jsme zažili problémy se zásobováním ochrannými prostředky v letošních jarních měsících), snažíme se dostatečně těmito ochrannými prostředky předzásobit tak, aby naši zaměstnanci se mohli plně soustředit na práci a nemuseli řešit provozní záležitosti. Nicméně realitou dnešních dní bohužel je, že ceny ochranných prostředků se oproti předcovidové době několikanásobně zvýšily a není jich na trhu neomezené množství.


Kroměřížská nemocnice si uvědomuje, že k zachování chodu je zásadní ochrana jejích zaměstnanců. Proto je apelováno na zaměstnance, aby omezili pohyb po nemocnici na nezbytně nutné pracovní důvody a dodržovali používání ochranných prostředků. Jako zásadní, mimo ochrany dýchacích cest, se jeví důsledná desinfekce rukou.


Otázka ochranných pracovních prostředků je pravidelně konzultována na poradách s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. Systém zásobování v nemocnici funguje způsobem, kdy vedoucí oddělení vystaví objednávku na konkrétní počet ochranných prostředků a zdravotnický sklad následně vyskladní materiál pro dané oddělení. Na zdravotnickém skladě neevidujeme žádnou nevyřízenou objednávku na ochranné prostředky ani žádná žádanka nebyla odmítnuta. Vedení nemocnice neobdrželo od vedoucích oddělení ani jiných zaměstnanců jakýkoliv podnět či stížnost na nedostatek či chybějící ochranné prostředky. Pokud mají zaměstnanci jakékoliv výhrady či poznatky o nedostatcích OOPP, je jejich povinností tyto sdělit svému nadřízenému či vedení nemocnice. Pokud namísto toho dochází k šíření poplašných zpráv o nedostatcích ochranných prostředků, klidu na práci v nemocnici to nepřináší. Zásoby ochranných prostředků jsou drženy v takovém množství, že na ně nestačí běžné prostory ve skladě a jsou alokovány v dalších prostorách nemocnice.


Současná pandemie onemocnění COVID-19 má zásadní dopad do hospodaření kroměřížské nemocnice, kdy zajištění samotného provozu nemocnice je výrazně dražší při současném poklesu hrazených výkonů prováděných nemocnicí. Přesto dochází k realizaci vynucených nákupů zdravotnické techniky, kdy v souvislosti s právě probíhající druhou vlnou pandemie jsme nakoupili:
- 3 ks plicních ventilátorů v celkové hodnotě 1,75 mil. Kč,
- 45 ks germicidních lamp pro prostorovou dezinfekci za 1 mil. Kč
- 10 ks plazmových čističek vzduchu v celkové hodnotě 0,8 mil. Kč
- přístroje pro infuzní terapii za 0,7 mil. Kč
- 2 nové ultrazvukové přístroje v celkové hodnotě 1 mil. Kč
- 10 ks odsávacích přístrojů v hodnotě 0,5 mil. Kč


Tyto nákupy slouží kromě jiného také k maximálnímu zabezpečení desinfekce prostor a vzduchu ve snaze ochránit zaměstnance nemocnice i samotné pacienty.


Aktuálně v počtu nakažených pacientů na sto tisíc obyvatel je Zlínský kraj jedním z nejhorších v celé České republice. To má dopad i na chod kroměřížské nemocnice. Pro péči o covidové pacienty byla
vyčleněna oddělení plicní (TRN), oddělení ošetřovatelské péče, ARO-JIP covid, oddělení urologie s JIP. V souvislosti s touto situací došlo k pozastavení neakutních plánovaných operací s tím, že akutní operace samozřejmě nemocnice provádí i nadále.


Z technického hlediska se kroměřížská nemocnice na pandemii onemocnění COVID-19 připravila tak, že již při první vlně provedla stavební rozdělení příčkou interní JIP části A a B. Dále došlo ke stavebním úpravám na odděleních s rizikovými pacienty v letních měsících – oddělení TRN výměna dorozumívacího zařízení pacient/sestra (dokončeno 9.8.2020), oddělení OOP výměna osvětlení (dokončeno 14.8.2020).


V okamžiku vyčlenění covidových oddělení se v případě stravování zaměstnanců přistoupilo k rozvozu obědů pro všechny pracující na vybraných odděleních formou tabletů, společně se stravou pro pacienty. V jídelně pro zaměstnance dodržujeme rozestupy 2 m, u vstupu do jídelny je umístěn dávkovač na desinfekci rukou, stejně jako u příborů, jídelní stoly jsou rozděleny pro maximálně 4 strávníky, provádí se průběžná desinfekce stolů a židlí vždy po odchodu strávníka od stolu. Bylo zabezpečeno občerstvení pro sloužící zaměstnance na pracovištích COVID (ovoce, sladkosti, minerální vody).


Došlo k vyčlenění infekčních výtahů v budově A, B, přemístění gynekologického stacionáře v budově A z důvodu trasy navážení pacientů s COVID z budovy B k vyšetření na CT v budově A. Úklid prostor nemocnice je zajišťován tak, že zaměstnanci oddělení úklidu jsou vyhrazeni výhradně pro uvedená COVID oddělení, nepracují na jiných odděleních a nechodí vypomáhat na jiná pracoviště např. po malování.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy