Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Kraj chce modernizovat digitální úložiště zdravotnické dokumentace

Pořízení nové technologie k zajištění zabezpečeného přístupu k obrazové zdravotnické dokumentaci (PACS) všech nemocnic Zlínského kraje a s ním související rozvoj stávajícího krajského digitálního úložiště této dokumentace řeší nový projekt, jehož rámec schválila krajská rada. Jeho cílem je zabezpečit přístup k dokumentaci odkudkoliv z internetu a sdílení obrazových dat jak v rámci připojených nemocnic, tak i s externími zdravotnickými subjekty v čase potřebném pro poskytnutí kvalitní zdravotní péče.

„Krajské úložiště slouží nemocnicím pro archivaci a sdílení obrazové zdravotní dokumentace v digitální podobě. Přináší to s sebou velké výhody oběma stranám – jak lékařům, tak pacientům," uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Systém přispívá ke zrychlení vzájemného sdílení výsledků vyšetření mezi jednotlivými nemocnicemi a umožňuje také zpřesnění diagnostického procesu u pacientů, především v možnosti porovnávat nové nálezy s dalšími, pořízenými v minulosti na jiných pracovištích. U pacientů je přínosem eliminace možnosti duplicitních vyšetření ve více zdravotnických zařízení, což vede jak k úspoře nákladů na straně zdravotnického zařízení, tak k ochraně zdraví na straně pacienta, například z důvodu snížení ozáření při opakovaných vyšetřeních.

Stávající prostředí a použité technologie jsou však vzhledem k rozsahu využití, neustálému růstu objemu generovaných dat či růstu počtu připojených subjektů technologicky nevyhovující, a je třeba je nahradit modernějšími nástroji. Proto dojde k integraci softwarového řešení webového DICOM prohlížeče (prohlížení, vzdálené popisy, konzultace) a rozšíření resp. náhradě původního hardwaru (aplikační a komunikační servery a datová úložiště). To povede ke zvýšení bezpečnosti datových toků i rychlosti přenášených souborů a kromě toho to umožní následnou integraci řešení krajského digitálního úložiště s nemocničními informačními systémy, možnost navázání na národní registry, pacientský portál, apod.

„Navrhované řešení bude současně splňovat nejnovější požadované bezpečnostní standardy, jak z hlediska technického zabezpečení dat, tak z hlediska ochrany osobních a citlivých údajů," doplnil hejtman Jiří Čunek.

Projekt bude s žádostí o podporu předložen do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaná celková výše nákladů projektu je 11,895 milionu korun. Dotace z EU (IROP) a státního rozpočtu činí 90 % z celkových způsobilých výdajů.

 

Zdroj: Zlínský kraj

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy