Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Kroměřížská nemocnice má dva oceněné

Hned dvojí ocenění si ze slavnostního ceremoniálu u příležitosti vyhlášení ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje Kroměřížská nemocnice a.s. V kategorii lékař byl za Kroměřížskou nemocnici oceněn primář otorynolaringologie Ivan Pár, v kategorii nelékařského zdravotnického personálu pak vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Klára Čečatková.
Ve Zlínském kraji pracuje ve zdravotnictví přes deset tisíc pracovníků různých oborů a profesí, přičemž celkem třináct osobností bylo ve čtvrtek 12. listopadu za svou práci ohodnoceno plaketou a šest z nich i finančně.


„Ocenění za péči o zdraví občanů si zaslouží mnozí z nich. Nejen lékaři v přímé péči, ale i zdravotní sestry a lidé souvisejících profesí, kteří se podílejí na poskytování zdravotních služeb, jsou nezastupitelní v povolání, které je krásné, avšak současně i nesmírně náročné. Velmi nás těší to, že v letošním roce předložila řadu návrhů pacientská veřejnost,“ řekl náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za zdravotnictví, pod jehož záštitou byla anketa vyhlášena.


V kategorii „lékař“ byli oceněni MUDr. Jaroslav Sankot, primář chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice, a.s.; MUDr. Ivan Pár, primář otorinolaryngologie Kroměřížské nemocnice a.s. a MUDr. Tomáš Janečka, primář ortopedického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
V kategorii „nelékařský zdravotnický personál“ byly oceněny tři ženy: Milada Březinová, sanitářka z jednotky ARO-Následné intenzivní péče Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; Bc. Klára Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. a Zlatuše Mihalová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Krajské nemocnice T. Bati, a.s.


Mimo to odborná komise rozhodla o udělení čestných ocenění za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb, které obdrželi MUDr. František Zábranský, CSc., emeritní primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.; MUDr. Jiří Boháč, privátní odborný lékař v oboru psychiatrie; MUDr. Pavel Bednařík, lékař interního oddělení Uherskohradišťské nemocnice; Bc. Milena Fusková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.; Ing. Mgr. Radana Uhýrková ze střediska Zdravotnické záchranné služby ve Vsetíně; Daniela Saňáková Třísková z Oblastního spolku Českého červeného kříže ve Zlíně a Stanislava Košutová, zdravotní sestra Dětského domova Zlín – Lazy.

  •  MUDr. Ivan Pár

MUDr. Ivan Pár je od roku 2000 primářem ORL oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.. Do Kroměříže zamířil z ORL oddělení Nemocnice v Brně na Kolišti z pozice zástupce přednosty. Za jeho působení v KMN se z tzv. "malého oboru" stala jedna z vlajkových lodí nemocnice, co se týká odborné úrovně, rozsahu i kvality péče. Počet operací proti roku 1999 dosáhl pětinásobku a oddělení představuje vyhledávané nadregionální pracoviště. Přesah péče v roce 2014 činil 60% hospitalizovaných. Ročně je hospitalizováno kolem 1200 - 1300 pacientů, dalších 600 - 650 hospitalizovaných činí doprovody dětí.

 

Mimo běžné ORL operativy se provádí i onkochirurgie hlavy a krku, operace štítné a příušní žlázy, endoskopická endonasální chirurgie, středoušní chirurgie a další. Oddělení je personálně stabilizované lékaři s plnou kvalifikací, má statut postgraduálního pracoviště s velmi dobrým jménem, na což je celá nemocnice oprávněně hrdá. Oddělení pod jeho vedením je iniciátorem vzniku Indikační skupiny pro léčbu nádorů hlavy a krku ve Zlínském kraji a zajistilo tuto činnost organizačně spolu s KOC KNTB a ORL oddělením KNTB Zlín. Na rozdíl od předchozího desetiletí je celá onkologická léčba ORL pacientů (včetně chirurgické) zajištěna ve Zlínském kraji a pacienti nejsou odesíláni na vzdálená pracoviště. V rámci nemocnice je zorganizována síť specializovaných poraden - onkologická, rhinologická a indikační - pro operace štítné žlázy, pro chrápání a závratě.


Od roku 2000 oddělení pořádá pravidelné nadregionální semináře pro lékaře - "ORL dny". Pro rok 2018 bylo oddělení odbornou společností pověřeno uspořádat v Kroměříži celostátní odborný ORL kongres.
MUDr. Ivan Pár je uznávaný a respektovaný kolega a lékař, s obrovským darem zručného operatéra a lídra. Nelze pouhými slovy obsáhnout množství uznání a díků pacientů, kteří prošli ORL oddělením za jeho působení, množství respektu a uznání kolegů, kteří s ním každodenně pracují jak v operačním týmu, tak při konziliární činnosti.

  •  Bc. Klára Čečatková

Paní Bc. Klára Čečatková, vrchní sestra gynekologicko - porodnického oddělení, byla nominována s myšlenkou ocenění a uznání jejích profesionálních a manažerských schopností, zodpovědnosti, empatie a neutuchajícího kreativního myšlení. Pozici vrchní sestry zastává od 1. 1. 2014 a během svého působení se jí podařilo zejména na porodním sále nastartovat změny v přístupu k rodičkám tak, jak moderní doba žádá a pokrok v medicíně dovoluje. Není jednoduché vystoupit z vyjetých kolejí, přesvědčit kolegyně porodní asistentky a lékaře, že porodnice může dnes fungovat jinak, než tomu bylo před dvaceti lety. Že se změnil vztah pacient - zdravotník, že respektování oprávněných požadavků rodiček je cesta k tomu, aby kroměřížská porodnice byla vyhledávanou a žádanou.

 

Několik let klesající počet porodů se podařilo zvrátit. Těhotné ženy dostaly možnost využít nově připravené předporodní programy, které jim porodní oddělení nabízí ve spolupráci s novorozeneckým oddělením a fyzioterapií (cvičení a plavání). Pro umožnění raného kontaktu matky nebo otce s novorozencem během prvních hodin po porodu, byl na porodním sále zaveden tzv. "bonding". Po porodech nabízí oddělení kojícím matkám laktační poradenství, konzultace po telefonu nebo prostřednictvím sociálních sítí. Při samotném porodu jsou možné alternativní polohy, bezplatná přítomnost blízkých či pobyt v tzv. "domácím pokoji" simulujícím domácí prostředí. Představuje alternativu pro ženy odmítající ryze nemocniční prostředí a toužící po domácích porodech. Nový přístup představuje možnost přítomnosti duly u porodu či pouze porodní asistentky bez zbytných zásahů lékaře.


Pozitivní energií působí vrchní sestra Bc. Klára Čečatková na pacientky, své podřízené i nadřízené. Motivuje, propaguje své pracoviště a práci kolektivu na odborných seminářích a konferencích, v médiích, osobními návštěvami privátních gynekologů, které seznamuje s probíhajícími změnami a nabídkou programů pro ženy a těhotné klientky gynekologicko - porodnického oddělení.
Propaguje alternativní vedení porodů a individuální přístup k rodičkám. Ve shodě s kolektivem gynekologicko - porodnického oddělení uskutečňuje změny, které vedou k rozvoji oboru a přispívají k dobrému jménu a rozvoji celé nemocnice.

S využití tiskové zprávy Zlínského kraje.

Foto: Zlínský kraj 


Další informace:

Veronika Klímová
tisková mluvčí Kroměřížské nemocnice a.s.

Tel: 731 640 437
e-mail: veronika.klimova@nem-km.cz

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy