Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Miniinvazivní chirurgie

 • Historie miniinvazivní chirurgie se datuje na počátek 20. století, kdy Nitze sestrojil první endoskopický přístroj a gynekolog Otto provedl první endoskopii dutiny břišní. 1915 pak Jacobaeus provedl první úspěšnou laparoskopii. Největší rozmach doznala laparoskopická chirurgie až v letech 80., kdy Kurt Semm provedl první laparoskopickou appendektomii -1981, a Mouret první cholecystektomii – 1987.
 • V současné době laparoskopické operace představují nejmodernější a nejrychleji se rozvíjející spektrum chirurgických výkonů.
 • Na našem pracovišti laparoskopické výkony provádíme rutinně od roku 2000 v počtu 270/rok a zejména operace žlučníku touto metodou tvoří více než 90% oproti klasické operativě.

 

Výhody laparoskopie:

 • Všeobecně lepší tolerance pro minimální traumatizaci, menší pooperační bolesti, časnější návrat do běžného života, nižší procento hnisavých komplikací, kratší pracovní neschopnost a v neposlední řadě lepší kosmetický efekt.

 

Spektrum laparoskopických výkonů

 • Laparoskopická appendektomie
 • Laparoskopická cholecystektomie
 • Laparoskopická operace tříslené kýly
 • Diagnostické laparoskopcké výkony
 • Laparoskopické operace střev
 • Punkce pod SONO, CT

 

Laparoskopická appendektomie

 • Appendicitis – akutní zánět „slepého střeva“ je jednou z nejčastějších příčin náhlé příhody břišní a vyžaduje akutní operační revizi.
 • Na našem pracovišti provádíme appendektomie z velké části laparoskopicky. Výkon je proveden ze dvou až tří malých vpichů. Nespornou výhodou je kratší doba hospitalizace, příznivější pooperační průběh, nižší pooperační bolesti a kosmetický efekt. Zejména u mladých žen pak současná explorace orgánů malé pánve dovolí odhalit případnou patologii gynekologickou a zahájit tak včas adekvátní léčbu.

 

Laparoskopická cholecystektomie

 • Cholecystitis- zánět žlučníku je v naš populaci nejčastějším benigním nemocněním.Odhaduje se 20%-30% postižení s převahou žen. Klinické projevy jsou rozmanité. Zpočátku břišní dyskomfort, intolerance mastných jídel, později bolesti v pravém podžebří, vystřelující nezřídka do zad, nausea, zvracení, nechutenství. Potíže mohou být intermitentní, charakteru biliární koliky, často však gradují až do obrazu náhlé příhody břišní s vynucením akutního operačního řešení.
 • V případě opakovaných biliárních kolik je pak laparoskopická cholecystektomie nejčastější plánovanou operativou na našem pracovišti a představuje více než 90 % výkonů na žlučníku.
 • Všeobecné výhody jsou menší pooperační bolesti, lepší tolerance pacienty, rychlejší rekonvalescence, kosmetický efekt.
 • V případě podezření na současnou choledocholithiasu- přítomnost kamenů ve žlučových cestách- provádíme předoperačně ERCP- endoskopické vyšetření žlučových cest s odstraněním konkrementů.

 

Laparoskopická operace tříselné kýly

 • Tříselná kýla je stav, kdy oslabenou stěnou břišní či defektem proniká pobřišnice, často obsahující orgán dutiny břišní, zejména tenké střevo a velkou předstěnu. Zvyšující se nitrobřišní tlak z jakékoliv příčiny pak způsobuje zvětšování kýly a při úzké kýlní brance může dojít k tzv. uskřinují, které je pak příčinou akutní operační revize.
 • Na našem pracovišti provádíme plánované hernioplastiky jak klasickou, tak laparoskopickou metodou. Společné pro obě je pak tzv. „tension free“ metoda, kdy defekt ve stěně břišní je posílen síťkou.
 • Laparoskopická hernioplastika je provedena ze tří drobných, cca 5mm vpichů. Podle způsobu uložení síťky rozlišujeme metodu:
 • TAPP – transabdominální přístup
 • TEP – totální extraperitoneální přístup
 • IPOM – intraperitoneální on-lay síťka
 • Na našem pracovišti máme výborné výsledky a dlouholeté zkušenosti s metodou TAPP.
 • Výhodou lapaparoskopické reparace třísla jsou menší pooperační bolesti, kratší doba hospitalizace a rychlejší rekonvalescence, kosmetický efekt a výrazně nižší procento recidiv.

 

 

Laparoskopické operace střev

 • Operace střev na našem oddělení jsou v převážné většině tzv. „chirurgií nádorovou“.
 • Cílem laparoskopického přístupu je zajištění radikálního odstranění všech rakovinných tkání, zajištění minimální morbidity a mortality, zachování dobré kvality života.
 • Nespornou výhodou laparoskopického přístupu jsou minimální traumatizace pacienta, výrazně nižší pooperační bolesti, rychlejší rekonvalescence oproti klasické operativě.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy