Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Torze varlete

  • Torze (otočení) varlete je náhlá urologická příhoda, která je vyvolaná otáčením varlete kolem cévní stopky. Tím se zhorší nebo zastaví prokrvení varlete a může dojít k nevratnému poškození tkáně varlete. Řešení tohoto náhlého stavu je jen operační.
  • Podobné obtíže však vyvolává i torze (otočení) drobných přívěšků na varleti i nadvarleti. Také zánět nadvarlete vyvolává podobné problémy. U malých dětí dochází někdy k otoku šourku a i přes operační prověření příčinu nezjistíme a stav se po operaci opět zcela upraví. Přes pokroky moderní medicíny a moderní vyšetřovací postupy nelze vždy jednotlivé stavy od sebe přesně odlišit. Pokud lékař nemůže s jistotou vyloučit, že by mohlo jít o torzi varlete či přívěsků varlete či nadvarlete, je potřebné provést operační prověření (revisi) příslušné části šourku a případnou nápravu. Jde o poměrně krátký a jednoduchý výkon na šourku nezbytný pro záchranu varlete.

 

Operace:

  • Jde o poměrně jednoduchou a krátkou operaci, kterou provádíme vždy v celkové anestezii.
  • Je proveden řez na šourku, obaly varlete pronikáme až k vlastnímu varleti, které vysuneme před kůži a prohlédneme. Jde-li o torzi (otočení) varlete, najdeme varle špatně prokrvené až zcela černé (odumřelé). Zde velmi záleží jednak na čase od počátku vlastní příhody a také na tom, jak „důkladně“ je varle kolem své cévní stopky otočeno. Čím více (vícekráte) je otočeno, tím je čas na záchranu varlete kratší. Je vždy provedeno navrácení varlete do původní polohy – tzv. detorze – a počká se, jak se změní prokrvení. U jasně odumřelých varlat není jiné možnosti, než takto poškozené varle odstranit. Provede se podvaz a přerušení struktur provazce semenného a snesení varlete. Pokud se barva varlete po „odtočení“ upraví, je varle uloženo zpět do dutiny šourku a přifixováno tak, aby se podobná příhoda již nemohla opakovat. V obou případech je operační rána zavřena po vrstvách.
  • V tomto případě je doporučeno provést zároveň fixaci (přišití) varlete i na druhé straně, protože nelze vyloučit možnost podobné příhody i tam. Výkon provádíme buď ihned, nebo není-li vhodné z jakéhokoliv důvodu prodlužovat akutní operaci, provede se fixace s přiměřeným časovým odstupem.
  • Je-li při operační revisi nalezena torze (otočení) přívěsků varlete nebo nadvarlete, což jsou výběžky tkání, které nemají žádný praktický význam, jsou tyto torkvované výběžky sneseny a rána opět obvyklým způsobem (viz. výše) uzavřena. Pokud jde o jiné příčiny otoku a varle i nadvarle je v pořádku, je vráceno do dutiny šourku a rána opět zavřena. Ve všech těchto případech je výkon proveden tak, že dojde k fixaci varlete a náhlá příhoda – torze varlete by se již neměla přihodit.

 

Pooperační průběh:

  • Jde o malý operační výkon, který si vyžádá jen krátkou hospitalizaci. Pooperační bolesti také nebývají velké a jen při pohybu je místo citlivé. Výkonu na šourku jsou obvykle provázeny větším či menší otokem, je také obvyklé, že se vytváří menší krevní podlitina. Jde však o tkáně velmi dobře prokrvené a tedy vždy dobře se hojící, jen doba plného dohojení je individuální. Plná fyzická zátěž je možná za 3-4 týdny. Limitující pro plné zatížení je citlivost těchto tkání, která je velmi individuální.

 

Komplikace:

  • V těchto akutních případech bývá již před operací celá oblast oteklá a mírný otok po operaci je tedy zcela normální. Stejně tak i malá krevní podlitina. Větší otok a výraznější krevní podlitina je možnou komplikací, která nebude mít závažné následky, nebude vyžadovat ani zvláštní léčebnou péči, jen úprava do úplného zhojení bude delší. Pouze velké krvácení si vyžádá operační revizi, opět vždy s dobrým výsledkem. Další možností může být zánět, který si může vyžádat podání antibiotik a vzácně operační revisi.
  • Samostatnou kapitolou, která ani není komplikací, je situace, kdy operatér ponechá ne zcela dobře prokrvené varle přece jen v šourku, nepříznivý vývoj – projevy zánětu a pod. nakonec povedou k druhé operaci končící odstraněním změněného varlete.

 

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy