Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Hydrokéla, funikulokéla a kýla v dětském věku

  • Hydrokéla, funikulokéla i tříselný kýla je vývojová vada, která vzníká nedokonalým ukončením sestupu varlete. Varle se během nitroděložního vývoje zakládá za dutinou břišní a během vývoje pak sestupuje tříselným kanálem do šourku. Při tom s sebou stahuje list pobřišnice, který vytváří váček táhnoucí se z dutiny břišní až před vlastní varle. V dalším vývoji tento váček zaniká a zůstává z něj jen malá dutinka před varletem. Nedojde-li k dokonalému zániku tohoto váčku vznikají výše uvedené vývojové vady. Pokud nedojde k dokonalému zániku dole u varlete vytváří se zde větší prostor, který se plní tekutinou a tento stav nazýváme vodní kýlou nebo též hydrokélou. Pokud nedojde k dokonalému zániku váčku výše, tedy v průběhu tříselného kanálu, vytváří se zde větší prostor, také vyplnění tekutinou a nazýváme jej funikulokélou. Ta může připomínat kýlu, protože se dělá boule v třísle. Oba tyto stavy neovlivňují vývoj varlete, neohrožují dítě na zdraví ani životě, ale mají většinou tendenci se spíše zvětšovat a jsou kosmetickým problémem. Při jejich dalším zvětšení pak začínají i překážet běžnému životu. Nelze vyloučit, že do 2 let věku, se tento nedokonečný vývoj ukončí a stav se sám upraví. Po druhé roce věku již spontání nápravu očekávat nelze.
  • Pokud nedojde k uzavření tohoho váčku v jeho horní části, tedy v místě kde odstupuje od dutiny břišní, pak zůstává otevřená cesta z dutiny břišní do určité části třísla, tak tento stav nazýváme tříselnou kýlou. Pokud zůstane celý váček otevřený, pak jde také o tříselnou kýlu, zasahující až k varleti a tato bývá nazývána šourkovou kýlou. Jde však o tentýž stav, lišící se jen velikostí otevřeného váčku. V těchto případech do tohoto prostoru – teď jej zazýváme kýlním vakem – může pronikat obsah dutiny břišní, tedy nejčastěji střevní kličky. Tento stav je již závažnější tím, že střevní kličky se zde mohou uskřinout. To znamená jednak, že natrávený obsah nemůže dále postupovat do další části střeva a jednak je zhoršeno také prokrvení této části střevní kličky. To je tzv. uskřinutá kýla, který musí býti ihned chirurgicky ošetřena buď navrácením obsahu zpět do dutiny břišní, tzv. repozicí, nebo repozice již není možná a pak neodkladnou operací. O tom kdy je vhodné operovat rozhodne lékař, nález kýly také není důvodem k okamžité operaci. Platí jako u hydrokél a funikulokél, že po druhém roce věku nelze očekávat spontání dokončení vývoje.

 

Možnosti léčby:

  • Jak bylo výše zmíněno, jde o nedokončený vývoj. Je tedy možné, že v prvních měsících života dojde k jeho dokončení a stavy se spontáně upraví. Po druhém roce věku již spontání úpravu nelze očekávat. Pak jednoznačně doporučujeme operační řešení, protože s přibývajícím věkem se tyto vady většinou spíše zvětšují. U kýly pak hrozí ještě výše popsané uskřinutí.

 

Operace:

  • Operace hydrokély, funikulokély i kýly je principielně stejná.
  • U hydrokély a funikulokély provádíme tzv. Adelaidskou operaci. Operace začíná řezem na příslušné straně v třísle, dále se otevře tříselný kanál. Vypreparujeme tříselný provazec a zkontrolujeme, zda zde není otevřená horní část výchlipky pobřišnice, což často bývá. Pokud ano, tak ji odpreparujeme od tříselného provazce a odstraníme. Pak vysuneme varle z šourku do otevřeného třísla a tam otevřeme dutinu nad varletem – tedy hydrokélu, nebo dutinu nad tříselným provazcem – tedy funikulokélu, ošetříme drobné krvácení. Samo otevření stačí, aby při hojení se dutina již neobnovila. Vždy kontrolujeme obě místa, protože tu bývá obvykle aspoň náznak malé hydrokély nebo funikulokély. Varle uložíme zpět do šourku, provedeme plastiku tříselného kanálu dle Maydla – Kukuly a ukončíme operaci zavřením rány.
  • U kýly operace začíná také řezem na příslušné straně v třísle, dále se otevře tříselný kanál. Vypreparujeme tříselný provazec a na něm najdeme váček kýly, tedy otevřenou horní část výchlipky pobřišnice. Je-li zde obsah dutiny břišní je navrácen zpět do břicha, kýlní vák vypreparujeme, oddělíme do tříselného provazce, resekujeme a pobřišnici zavřeme. Jak bylo dříve vysvětleno, jde o nedokončení vývojového procesu, proto také vždy výkon doplníme vysunutím varlete do třísla a kontrolou, zda zde není malá hydrokéla či funikulokéla (často bývají, byť malé) a i je ošetříme, výkon se tím prodlouží o několik minut a předejdeme tím dalším budoucím zákrokům. Varle uložíme pak zpět od šourku, provedeme plastiku tříselného kanálu dle Maydla – Kukuly a ukončíme operaci zavřením rány.

 

Možné komplikace:

  • Zcela běžně po operaci je přiměřený otok šourku – obvykle tím větší, čím větší byl nález hydrokély, funikulokély či kýly. Ten se postupně v průběhu několika týdnů zcela vstřebá a zmizí bez léčby.

 

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy