Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Plastická operace bubínku

Důvody k operaci a její cíl

 • Nejčastějším důvodem je proděravění bubínku. Cílem operace je náhrada nebo zacelení bubínku a u větší části pacientů i zlepšení sluchu.
 • Dalším důvodem bývá vchlípení a vrůstání bubínku do středouší. Příčinou je nasávání bubínku do středního ucha v důsledku poruchy sluchové trubice. Proces pak může přejít v chronický středoušní zánět se vznikem agresivního koženého vaku (cholesteatomu) a hnisáním kosti. Cílem je zpevnění bubínku a zamezení vzniku cholesteatomu.

 

Jiné možnosti léčby než operace

 • Zacelit díru nebo výrazné vchlípení bubínku jinak než chirurgicky nelze.
 • Rizikem vyčkávání je zhoršování sluchu a možnost průniku infekce do středouší. Zcela vzácně mohou nastat i komplikace: zánět mozkových blan, otrava krve, hnisavý zánět mozku, ochrnutí obličeje, porucha rovnováhy a ohluchnutí. Nekontrolovatelné vrůstání bubínku do středouší vede často k hnisavému zánětu kosti. Zde je riziko vzniku komplikací ještě větší.

 

Průběh operace a její náledky, možné varianty

 • Operace je prováděna v narkóze, výjimečně v místním znecitlivění.
 • Kožní řez je veden horní stěnou zvukovodu před boltec, někdy za boltcem. Pod kontrolou mikroskopu je odklopen bubínek, otevřeno středouší a zkontrolován stav sluchových kůstek. Z výčnělku před boltcem nebo přímo z boltce se odebere chrupavka a z ní se vyrobí záplata na díru nebo pod vchlípení nebo celý náhradní bubínek. Pokud jsou nefunkční sluchové kůstky, pak se nahradí umělohmotnými protézkami nebo kousky kosti a chrupavky. Zvukovod se vystele mastnou tkanicí a tamponem.
 • Následkem operace je jizva nad zvukovodem či za uchem, často i v oblasti výčnělku před zvukovodem.

 

Rizika a komplikace operace

 • Asi v 10 – 15% může dojít k výraznému výtoku z ucha a vyplavení nového bubínku a sluchových kůstek.
 • Někdy se po operaci mohou objevit šelesty, poruchy chuti, závratě, zhoršení pohyblivosti obličeje při otoku lícního nervu. Tyto poruchy jsou většinou přechodné. Závažné operační komplikce jsou naproto výjimečné.
 • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh Vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit.

 

Jiné operační přístupy

 • Použití jiných materiálů na „záplatu“.

 

Pooperační průběh, pobyt v nemocnici, omezení po operaci

 • Časně po operaci se někdy vyskytuje zvracení jako reakce na narkózu.
 • Tamponáda zvukovodu se odstraní za 3 týdny po operaci. Stehy jsou rozpustné a neodstraňují se. Doba hojení je asi 4-6 týdnů, tuto dobu přetrvává mírné mokvání z ucha. Je nutno se vyvarovat zatékání vody do uší při koupání.
 • Pobyt v nemocnici je většinou 3-5 dní. Pracovní neschopnost (pobyt dítěte doma) trvá 3-6 týdnů po propuštění, po tutéž dobu by se měly vyloučit sportovní aktivity.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.

 

Očekávané výsledky operace

 • Zhojení bubínku a zlepšení sluchu se dosáhne asi v 85 – 90%. U většiny operovaných (60 – 70%) je výsledek dlouhodobě dobrý. V 10 – 15% se štěp nepřihojí a „uplave“. S odstupem doby lze operaci opakovat.
 • V případě vchlípených a vrostlých bubínků je příčinou potíží porucha funkce sluchové trubice. Proto i po zpevnění bubínku může dojít k tvorbě tekutiny ve středouší s nutností zavedení ventilačních trubiček. U jednotlivců ani opakované zavedení trubiček nezabrání vrůstání bubínku do středouší se vznikem cholesteatomu a hnisavého zánětu kosti. Tento stav je pak nutno řešit další operací středouší a ne vždy je možno zachovat sluch.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy