Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Zmenšení krčních mandlí (tonsilotomie)

Anatomické a medicínské všeobecné poznámky

 • Krční (správněji patrové) mandle jsou párový oválný orgán, uložený mezi oblouky měkkého patra, v ústní části hltanu.

 

 

 

 • Je součástí tzv. hltanového lymfatického okruhu. Do tohoto okruhu patří i další mandle: nosní, jazykové, drobné ostrůvky lymfatických tkání na sliznici hltanu.
 • Tento okruh je součástí imunitního systému a za normálního stavu se významným způsobem podílí na obranných reakcích člověka proti infekci.

 

Důvody k operaci

 • Velké krční mandle často způsobují chrápání, někdy i chvilkové zástavy dechu ve spánku (apnoické pauzy). To vede ke zhoršení okysličení krve a následné nevyspalosti. Dítě může být apatické a špatně prospívat.

 

 

 

 • Při podezření na zbytnění krčních mandlí se provádí ORL vyšetření a dle možnosti i endoskopie nosní dutiny a nosohtlanu k vyloučení současného zbytnění nosní mandle.
 • Důvodem k operaci zmenšení krčních mandlí je nejčastěji chrápání se zástavami dechu ve spánku.
 • Při současně se vyskytujících opakovaných hnisavých zánětech krčních mandlí je indikováno odstranění celých krčních mandlí – tonsilektomie.

 

Jiné možnosti léčby než operace

 • Žádné nejsou.
 • Rizikem vyčkávání je porucha dýchání ve spánku způsobující nepříznivý vývoj dítěte.

 

Předoperační příprava a příjem k operaci

 • Před operací navštivte Vašeho dětského lékaře, který provede předoperační vyšetření. Výsledek si přineste s sebou do nemocnice stejně jako doporučení od odesílajícího ORL lékaře.
 • Operace se provádí v naší nemocnici od 2. roku věku a v naprosté většině případů hned ráno v den příjmu. Proto je nezbytně nutné, aby dítě bylo nalačno a od půl noci nejedlo ani nepilo. Jde o prevenci vdechnutí zvratků během narkózy.
 • Děti se závažnějším celkovým onemocněním či nutností přípravy k operaci se přijímají den před operací.
 • Děti jsou hospitalizovány na ORL nebo dětském oddělení. Vždy je možnost pobytu člena rodiny spolu s dítětem.
 • Při přijetí je nutná přítomnost jednoho rodiče nebo zákonného zástupce dítěte.
 • Při přijetí je dítě vyšetřeno ORL lékařem, který zhodnotí ORL nález, indikaci k operaci a výsledky předoperačního pediatrického vyšetření.
 • Rodič je poučen o aktuálním ORL nálezu, rozsahu a průběhu výkonu. Je sepsán informovaný souhlas se zákrokem a s hospitalizací.
 • Při přijetí je rovněž zhodnocen stav dítěte lékařem – anesteziologem, rodič je poučen o průběhu narkózy a sepsán informovaný souhlas.

 

Celková anestezie (narkóza)

 • Na oddělení je dítě uloženo na lůžko a do nosu nakapány kapky nebo podány tablety či sirup, které připraví dítě k operaci. Po aplikaci těchto léků je dítě oblouzněno a na další průběh si většinou nepamatuje.
 • Po této přípravě je dítě převezeno na operační sál, rodiče mohou dítě doprovodit až do předsálí.
 • Na operačním sále lékař – anesteziolog dítě uvede do spánku podáním narkotizačních plynů a kyslíku přes obličejovou masku a tím umožní bezbolestné zavedení umělohmotné trubičky do žíly.

 

 

 

 

 

 • Do žíly se podají uspávací léky, které dítě uvedou do narkózy. Do průdušnice se zavede umělohmotná rourka, která zajistí dýchací cesty během narkózy.

 

 

 

 

 

 

 • Poté je možno provést samotnou operaci.

 

Operace

 • Standardní operací je na našem oddělení zmenšení krčních mandlí v celkové anestezii. Výkon je ve většině případů oboustranný.
 • Do dutiny ústní se zavede rozvěrač.

 

 

 

 

 

 

 • Za přímé kontroly zrakem se provevede chirurgickými nástroji změnšení krčních mandlí oboustranně na nebo lehce nad úroveň patrových oblouků

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Krvácení se staví tamponádou, v případě potřeby elektrokoagulační pinzetou.

 

 

 

 

 


Pooperační průběh

 • Po dokonale zastaveném krvácení je pacient anesteziologem probuzen a dále monitorován na dospávacím pokoji v rámci operačního sálu.

 

 

 

 

 

 • Po splnění standardních kritérií svědčících o plném odeznění narkózy je pacient převezen na ORL nebo dětské oddělení.
 • Bolesti jsou tlumeny podáním léků.
 • Neurčí-li ošetřující lékař jinak, lze za 2 hodiny po výkonu podat tekutiny a večer lehkou večeři (piškoty s čajem).
 • Umělohmotná trubička v žíle umožňuje okamžité podání léků při náhlé změně zdravotního stavu. Ponechává se minimálně do dalšího dne a odstraňuje se pokud není problém s příjmem tekutin a stravy.

 

Rizika a komplikace výkonu

 • Po operaci se někdy vyskytuje zvracení jako reakce na narkózu (až 24 hodin po narkóze). Přístup do žíly umožňuje doplnit ztrátu tekutin a podání léků proti zvracení.
 • Krvácení se může vyskytnout časně po operaci, ale i později, až do 2 týdnů. Nitrožilně lze podat léky proti krvácení. Pokud krvácení trvá, je stav řešen opětovným uspáním, kontrolou rány a stavěním krvácení elektrokoagulační pinzetou.
 • Další komplikací může být dočasná huhňavost, vylomení pohyblivého zubu.
 • Po dobu několika týdnů může přetrvávat bolestivost v oblasti rány, s možnou propagací do uší, zvýrazňující se při polykání.
 • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit.
 • Operace je prováděna v oblasti dýchácích cest a v žádném případě se nejedná o „banální operaci“. Nicméně závažnější komplikace po uvedené operaci jsou nesmírně vzácné a vyskytují se dle statistiky v jednotlivých případech na tisíce operací.

 

Jiné operační přístupy

 • Operace v místním znecitlivění bez narkózy u dětí nejsou prováděny, protože nezajistí klidný a nebolestivý průběh výkonu.
 • Použití laseru, harmonického skalpelu, kryokauteru a jiných technických pomůcek neovlivňuje podstatným způsobem pooperační průběh, hojení či rekonvalescenci. Na našem pracovišti je při zmenšování krčních mandlí nepoužíváme.

 

Propuštění z nemocnice, poplatky a administrativní úkony

 • Před propuštěním je pacient vyšetřen ORL lékařem a rodič je poučen o pooperační domácí péči. Pobyt v nemocnici je asi 3-5 dní.
 • Pacient obdrží zprávu pro svého praktického lékaře a odesílajícího ORL lékaře, propuštění z nemocnice jim nahlaste.
 • Doprovázející osoba dítěte ve věku do 6 let má stravu a pobyt na lůžku hrazenu ze zdravotního pojištění.
 • Doprovázející osoba dítěte ve věku nad 6 let nemá stravu a pobyt na lůžku hrazenu ze zdravotního pojištění. Pokud doprovod nevyžaduje vlastní lůžko a stravu, je pobyt zdarma.
 • Úhrada poplatků za doprovod se provádí před propuštěním po domluvě se sestrou.
 • Rodič, doprovázející dítě při hospitalizaci, má nárok na „pracovní neschopnost“ po dobu trvání hospitalizace. Při propuštění bude „pracovní neschopnost“ ukončena. Na dobu domácí pooperační péče o dítě lze vystavit „paragraf“ u dětského lékaře.

 

Péče po propuštění, omezení po operaci, průběh rekonvalescence

 • Kontrola u ORL lékaře, který operaci doporučil, je vhodná za 7-10dní, při potížích dříve.
 • Riziko krvácení trvá do 14 dnů po operaci. Strava by proto neměla být horká a tuhá. Z téhož důvodu není vhodné koupání a sprchování v horké vodě a pobyt na slunci.
 • Při krvácení je nutná kontrola ORL ihned, při výraznějším krvácení volejte RZP.
 • Pracovní neschopnost (pobyt dítěte doma) trvá 1-2 týdny po propuštění, po tutéž dobu by se měly vyloučit sportovní aktivity.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.

 

Výsledky operace

 • Zmenšením krčních mandlí se omezí chrápání, zlepší se dýchání ve spánku.
 • Zlepšení kvality spánku má i pozitivní vliv na celkový rozvoj a prospívání dítěte.
 • Při současném odstranění nosohltanové mandle se zlepší dýchání nosem a operace má též příznivý vliv na četnost infektů horních cest dýchacích,či jiných onemocnění dýchacích cest.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy