Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Odstranění nosní mandle (endoskopická adenotomie)

Anatomické a medicínské všeobecné poznámky

 

 • Nosní (správněji hltanová) mandle je uložena v klenbě nosohltanu a dosahuje největšího objemu v předškolním a školním věku, poté se postupně zmenšuje.
 
 •  Je součástí tzv. hltanového lymfatického okruhu. Do tohoto okruhu patří i další mandle: krční, jazykové, drobné ostrůvky lymfatických tkání na sliznici hltanu.
 • Tento okruh je součástí imunitního systému a za normálního stavu se významným způsobem podílí na obranných reakcích člověka proti infekci.

 

Důvody k operaci

 • Adenoidní vegetací (AV) rozumíme trvalé zbytnění nosní mandle, ke kterému dochází při opakovaných infekcích horních cest dýchacích. AV nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav buď svou velikostí nebo jako ložisko infekce.
 • Velká AV způsobuje „ucpaný“ nos, chrápání, zástavy dechu ve spánku, dýchání ústy i přes den (změna vzhledu obličeje). Tím může někdy dojít k rozvoji plochého hrudníku a kulatých zad. Při nevyspalosti může být dítě apatické, špatně prospívající.
 • Jako infekční ložisko vyvolává časté středoušní záněty, angíny, tvorbu hlenu ve středním uchu a další záněty.
 • Při podezření na AV se provádí ORL vyšetření a dle možnosti i endoskopie nosní dutiny a nosohtlanu, která ozřejmí nález jednoznačně.
 • Důvodem k operaci jsou nejčastěji: trvale „ucpaný“ nos spojený s chrápáním a rýmami, nedoslýchavost způsobená přítomností hlenu ve středouší, opakované záněty středního ucha a horních cest dýchacích, angíny, zástavy dechu ve spánku.

 

Jiné možnosti léčby než operace

 • Žádné nejsou
 • Rizikem vyčkávání je ponechání ložiska infekce, porucha dýchání, sluchu, nepříznivý vývoj hrudníku i páteře.

 

Předoperační příprava a příjem k operaci

 • Před operací navštivte Vašeho dětského lékaře, který provede předoperační vyšetření. Výsledek si přineste s sebou do nemocnice stejně jako doporučení od odesílajícího ORL lékaře.
 • Operace se provádí v naší nemocnici od 2. roku věku a v naprosté většině případů hned ráno v den příjmu. Proto je nezbytně nutné, aby dítě bylo nalačno a od půl noci nejedlo ani nepilo. Jde o prevenci vdechnutí zvratků během narkózy.
 • Děti se závažnějším celkovým onemocněním či nutností přípravy k operaci se přijímají den před operací.
 • Děti jsou hospitalizovány na ORL nebo dětském oddělení. Vždy je možnost pobytu člena rodiny spolu s dítětem.
 • Při přijetí je nutná přítomnost jednoho rodiče nebo zákonného zástupce dítěte.
 • Při přijetí je dítě vyšetřeno ORL lékařem který zhodnotí ORL nález, indikaci k operaci a výsledky předoperačního pediatrického vyšetření.
 • Rodič je poučen o aktuálním ORL nálezu, rozsahu a průběhu výkonu. Je sepsán informovaný souhlas se zákrokem a s hospitalizací.
 • Při přijetí je rovněž zhodnocen stav dítěte lékařem – anesteziologem, rodič je poučen o průběhu narkózy a sepsán informováný souhlas.

 

Celková anestezie (narkóza)

 • Na oddělení je dítě uloženo na lůžko a do nosu nakapány kapky nebo podány tablety či sirup, které připraví dítě k operaci. Po aplikaci těchto léků je dítě oblouzněno a na další průběh si většinou nepamatuje.
 • Po této přípravě je dítě převezeno na operační sál, rodiče mohou dítě doprovodit až do předsálí.
 • Na operačním sále lékař – anesteziolog dítě uvede do spánku podáním narkotizačních plynů a kyslíku přes obličejovou masku a tím umožní bezbolestné zavedení umělohmotné trubičky do žíly.

 

 

 

 • Do žíly se podají uspávací léky, které dítě uvedou do narkózy. Do průdušnice se zavede umělohmotná rourka, která zajistí dýchací cesty během narkózy.

 

 

 

 

 • Poté je možno provést samotnou operaci.

 

Operace

 • Standardní operací je na našem oddělení odstranění nosní mandle při endoskopické kontrole (endoskopická adenotomie) v celkové anestezii. Ročně provedeme těchto operací cca 600.
 • Do dutiny ústní se zavede rozvěrač.

 

 

 

 • Plastovými hadičkami se odtáhne měkké patro.
 • Za kontroly endoskopu se odstraní nosní mandle.

 

 

 

 

 • Krvácení se staví tamponádou, v případě potřeby elektrokoagulační pinzetou.
 • Častým současným nálezem bývá přítomnost tekutiny ve středním uchu za bubínkem. V těchto případech je vhodné současně s odstraněním nosní mandle provést vyšetření bubínku pod mikroskopem, rozříznout bubínek a odsát tekutinu ze středouší a někdy i zavést ventilační trubičky do bubínku.

 

Pooperační průběh

 • Po dokonale zastaveném krvácení je pacient anesteziologem probuzen a dále monitorován na dospávacím pokoji v rámci operačního sálu.

 

 

 

 • Po splnění standardních kritérií svědčících o plném odeznění narkózy je pacient převezen na ORL nebo dětské oddělení.
 • Bolesti jsou tlumeny podáním léků, průchodnost nosní dutiny a nosohltanu je zajištěná aplikací nosních kapek.
 • Neurčí-li ošetřující lékař jinak, lze za 2 hodiny po výkonu podat tekutiny a večer lehkou večeři (piškoty s čajem).
 • Umělohmotná trubička v žíle umožňuje okamžité podání léků při náhlé změně zdravotního stavu. Ponechává se do dalšího dne a odstraňuje se po snídani před propuštěním.

 

Rizika a komplikace výkonu

 • Po operaci se někdy vyskytuje zvracení jako reakce na narkózu (až 24hodin po narkóze). Přístup do žíly umožňuje doplnit ztrátu tekutin a podání léků proti zvracení.
 • Krvácení se může vyskytnout časně po operaci, ale i později, až do 2 týdnů. Lehčí krvácení se většinou upraví po vysmrkání a nakapání nosních kapek. Tím se uvolní nosní dutina a provzdušní nosohltan, což přispěje k zastavení krvácení. Nitrožilně lze podat léky proti krvácení. Pokud krvácení trvá, je stav řešen opětovným uspáním, kontrolou rány a stavěním krvácení elektrokoagulační pinzetou.
 • Další komplikací může být: zánět středního ucha, dočasná huhňavost, vylomení pohyblivého zubu, vynucená poloha krku na jednu stranu, způsobená reakcí šíjových svalů.
 • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit.
 • Operace je prováděna v oblasti dýchácích cest a v žádném případě se nejedná o „banální operaci“. Nicméně závažnější komplikace po uvedené operaci jsou nesmírně vzácné a vyskytují se dle statistiky v jednotlivých případech na desítky tisíc operací.

 

Jiné operační přístupy

 • Operace bez endoskopické kontroly.
 • Operace v místním znecitlivění bez narkózy.
 • Na našem pracovišti tyto přístupy neužíváme z důvodů nepřehlednosti operačního pole bez použití endoskopu. Operace bez narkózy nezajistí klidný a nebolestivý průběh výkonu.
 • Použití laseru, harmonického skalpelu, či shaveru při adenotomii neovlivňuje podstatným způsobem pooperační průběh, hojení či rekonvalescenci. Na našem pracovišti je při odstranění nosní mandle nepoužíváme.

 

Propuštění z nemocnice, poplatky a administrativní úkony

 • Před propuštěním je pacient vyšetřen ORL lékařem a rodič je poučen o pooperační domácí péči.
 • Pacient obdrží zprávu pro svého praktického lékaře a odesílajícího ORL lékaře, propuštění z nemocnice jim nahlaste.
 • Úhrada poplatků za doprovod se provádí před propuštěním po domluvě se sestrou.
 • Doprovázející osoba dítěte ve věku do 6 let má stravu a pobyt na lůžku hrazenu ze zdravotního pojištění.
 • Doprovázející osoba dítěte ve věku nad 6 let nemá stravu a pobyt na lůžku hrazenu ze zdravotního pojištění. Pokud doprovod nevyžaduje vlastní lůžko a stravu, je pobyt zdarma.
 • Rodič, doprovázející dítě při hospitalizaci, má nárok na „pracovní neschopnost“ po dobu trvání hospitalizace. Při propuštění bude „pracovní neschopnost“ ukončena. Na dobu domácí pooperační péče o dítě lze vystavit „paragraf“ u dětského lékaře.

 

Péče po propuštění, omezení po operaci, průběh rekonvalescence

 • Kontrola u ORL lékaře, který operaci doporučil, je vhodná za 7-10dní, při potížích dříve.
 • Do nosu se po operaci 3x denně aplikují nosní kapky nebo vincentka či mořská voda.
 • Riziko krvácení trvá do 14 dnů po operaci. Strava by proto neměla být horká a tuhá. Z téhož důvodu není vhodné koupání a sprchování v horké vodě a pobyt na slunci.
 • Při krvácení je nutná kontrola ORL ihned, při výraznějším krvácení volejte RZP.
 • Pokud bylo důvodem operace nosní mandle obtížné nosní dýchání, pak je vhodný nácvik nosního dýchání, kdy se nadechuje nosem a vydechuje ústy. Nejvhodnější je po dobu asi 10 min držet v dutině ustní vodu a při tom nutit dýchat dítě nosem, opakovat několikrát. Dále pak nafukování balónku, bublání brčkem do vody a pod.
 • U dospělých pacientů se operace provádí mimo jiné i z důvodu histologického vyšetření tkáně z nosohltanu. Výsledky jsou většinou k dispozici do týdne po operaci.
 • Pracovní neschopnost (pobyt dítěte doma) trvá 1-2 týdny po propuštění, po tutéž dobu by se měly vyloučit sportovní aktivity.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.

 

Výsledky operace

 • Odstraněním AV se uvolní nosohltan a zlepší se dýchání nosem. Operace má též příznivý vliv na četnost zánětů středního ucha, angín či jiných onemocnění dýchacích cest.
 • U alergiků se operace někdy doporučuje pro možný nepříznivý vliv zdroje infekce AV na průběh alergických onemocnění. Na „ucpaném“ nose se však nemusí nutně podílet, zde je často větší podíl zduřelé nosní sliznice. V tomto případě je nutno uvažovat o protialergických sprejích do nosu a lécích na alergii v tabletách.
 • Při výrazně zbytnělých krčních mandlích může chrápání přetrvávat i po AT. V tomto případě je vhodné změnšení objemu krčních mandlí.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy