Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Operace kožních nádorů v oblasti hlavy a krku s posuny laloků

Důvody k operaci

 • Operace je většinou doporučena kožním lékařem pro podezření na zhoubný nádor kůže na obličeji či boltcích nebo pro rozsáhlejší kožní nezhoubné nádory. Přesné stanovení diagnózy je možné až histologickým vyšetřením.
 • Cílem operace je odstranění útvaru do zdravé okolní tkáně (do stran i do hloubky) a uzávěr vzniklého defektu.

 

Jiné možnosti léčby než operace

 • „Zmrazení“ nádoru. Tato léčba je prováděna kožním lékařem.
 • U většiny nádorů je možná léčba ozářením, s prakticky stejným výsledkem. K zahájení této léčbu je nutno odebrat vzorek postižené kůže k vyšetření. Ozáření se provádí po na onkologickém odd. Baťovy nemocnice ve Zlíně.
 • Rizikem odkládání jakékoliv léčby je další růst nádoru s rozsáhlejším postižením kůže. U některých agresivnějších nádorů může dojít i k metastázám do krčních uzlin.

 

Operace

 • Operace se provádí v místním znecitlivění spolu se zklidňujícími léky. Někdy je vhodná narkóza.
 • Nejprve se odstraní nádor s dostatečným lemem zdravé tkáně do stran i do hloubky. Poté se defekt sešije.
 • Pokud nelze ránu sešít pro její větší plochu, pak se vytvoří z okolních tkání kožní lalok, který se všije do vzniklého defektu.
 • Podkožně se někdy zavádí gumové proužky k zajištění odtoku z rány, zevní krytí se často fixuje ke kůži i stehem.

 

Rizika a komplikace výkonu

 • U části pacientů po operaci může dojít k otoku či prokrvácení okolních tkání.
 • Při posunu větších a delších laloků může někdy dojít ke zhoršení výživy jeho okrajů a částečnému odumření. V tomto případě se na ránu aplikují dezinfekční prostředky, výživné masti, sestříhávají se odumřelé tkáně. Postupně z okolí přerůstá zdravá kůže.
 • Při známkách zánětu jsou na ránu aplikovány dezinfekční prostředky, někdy jsou podávána celkově antibiotika.
 • Při sklonu k překotnému hojení může dojít ke vzniku nápadnější jizvy.
 • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh Vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit.

 

Jiné operační přístupy

 • Vždy je nutné úplné odstranění nádoru s okolní zdravou tkání.
 • Uzavření vzniklého defektu může být řešeno i volným přenosem kůže z jiných částí těla. Tento postup však nezajišťuje tak dobré možnosti přihojení, jako u laloků z okolí, kosmetický výsledek je horší. Na našem pracovišti tento postup neužíváme.

 

Pobyt v nemocnici, pooperační průběh, omezení po operaci, průběh rekonvalescence

 • Jsou prováděny pravidelné zevní převazy s kontrolou hojení, gumové proužky z rány se odstraňují během 1-3 dnů po operaci, stehy 7.-10. den.
 • Po dobu několika týdnů může přetrvávat bolestivost v oblasti rány.
 • Po týdnu je již možné si umýt vlasy, osprchovat se mimo operovanou oblast je možné po několika dnech.
 • Po týdnu jsou již k dispozici výsledky histologického rozboru preprátu. Při nečekaném výsledku (nález méně častých variant zhoubného kožního nádoru) je zvažována nutnost rozšíření rozsahu výkonu (odstranění další tkáně v místě zákroku a spádových lymfatických uzlin na krku). Někdy se histologicky zjistí přítomnost nádorových buněk v okrajích rány. Zde se též zvažuje rozšíření výkonu nebo následné ozáření rány.
 • Pobyt v nemocnici je asi 3-7 dnů. Pracovní neschopnost trvá 2-3 týdny po propuštění, po tutéž dobu by se měly vyloučit sportovní aktivity. Nadměrné slunění není vhodné již nikdy.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.

 

Výsledky operace

 • Úplné odstranění kožního nádoru do zdravé tkáně.
 • Kosmeticky co nejméně nápadný defekt.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy