Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

Blokové krční disekce pro uzlinové metastázy

Důvody k operaci a její cíl

 • Důvodem k operaci je šíření zhoubného nádoru z oblasti hlavy a krku do spádových krčních uzlin. Jde o tzv. metastázy do krčních uzlin. Dalším důvodem je velmi vysoká pravděpodobnost vzniku metastáz u některých typů nádorů. Ojediněle se operace provádí u metastáz na krku při nezjištěném původním nádoru.
 • Cílem operace je odstranění krčních uzlin a okolních tkání s prokázaným nebo pravděpodobným nádorovým postižením.


Jiné možnosti léčby než operace

 • Vhodný způsob léčby zhoubných nádorů hlavy a krku doporučí tým odborníků (ORL chirurg, onkolog a lékař specializovaný v léčbě zářením-radioterapeut). Ve svém doporučení se řídí mezinárodně platnými doporučeními. Současně se přihlíží i k celkovému stavu pacienta, věku a v neposlední řadě i jeho přání.
 • U velké části případů je možná nechirurgická léčba zevním zářením (radioterapie), někdy v kombinaci s podáváním protinádorových léků (chemoterapie).
 • Riziko odkládání léčby spočívá v dalším šíření nádoru s následným úmrtím.


Průběh operace a možné varianty

 • Operace se provádí v narkóze.
 • Zevně na krku se provádí větší řez, který může být kosmeticky nápadný.
 • Uzliny jsou odstraňovány v celku (“bloku”) s tukovou tkání, často s některými krčními cévami, nervy a svaly. Rozsah výkonu je určen stupněm postižení nádorem a jeho lokalizací.
 • Do rány je zavedena hadička k zajištění odtoku tekutin z rány do podtlakované láhve.
 

 

Rizika a komplikace operace

 • U části pacientů po operaci může dojít k otoku měkkých tkání krku či krvácení z operační rány. Po dobu několika týdnů může přetrvávat bolestivost v oblasti rány, částečné omezení hybnosti paže (někdy i trvalé).
 • Při známkách zánětu jsou pravidelně aplikovány dezinfekční prostředky, event. se podávají antibiotika.
 • Jizva po operaci může být kosmeticky nápadnější, rovněž při větším rozsahu operace může být nápadné chybění krčních svalů.
 • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh Vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit.


Jiné operační přístupy

 • Jiné operační přístupy nejsou. Výkony se jen liší rozsahem odstranění postižených tkání.


Pobyt v nemocnici, pooperační průběh, omezení po operaci, průběh rekonvalescence

 • První hodiny až dny po operaci jsou pacienti sledováni na odděleních intenzívní péče (ARO), po stabilizaci základních životních funkcí jsou překládáni na běžné oddělení.
 • Jsou prováděny pravidelné zevní převazy s kontrolou hojení, drény se odstraňují během několika dnů po operaci, stehy 7.-10. den.
 • Pooperační období je zajištěno léky tlumící bolest, dále léky proti patologickému srážení krve (trombóze), ev. léky proti vředové chorobě žaludku (prevence stresového vředu).
 • Po týdnu jsou již k dispozici výsledky histologického rozboru preparátu. Je zvažován rozsah další léčby (ozařování, ev. chemoterapie).
 • Po týdnu je již možné si umýt vlasy, osprchovat se mimo operovanou oblast je možné po několika dnech.
 • Pobyt v nemocnici je asi 7-21 dnů. Pracovní schopnost nebo invalidní důchod budou určeny dle typu zaměstnání a zdravotního stavu pacienta po prodělané léčbě.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.


Očekávané výsledky operace

 • Radikální odstranění zhoubného nádoru do zdravé tkáně i s ověřením histologicky (pod mikrokopem).
 • Přesné stanovení rozsahu postižení nádorem. Tím se přesně určí stadium onemocnění a zajistí správná léčba.

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy