Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Napište nám Facebook Instagram Nahoru

HTE – TTE (operace štítné žlázy)

Anatomické a medicínské všeobecné poznámky

 • Štítná žláza je hormonálně aktivní žláza, která je uložena na přední straně krku a upíná se k průdušnici. Skládá se z pravého a levého laloku, které jsou spojeny nad průdušnicí můstkem. Štítná žláza je nejvíce prokrvený orgán v lidském těle.
 • Funkcí štítné žlázy je tvorba hormonů, látek které ovlivňují činnost mnoha orgánů.
 • V oblasti úponu k průdušnici, na zadní ploše žlázy, procházejí zvratné („hlasivkové“) nervy, které zajišťují pohyblivost hlasivek.
 • Na zadní ploše žlázy jsou též uložena příštítná tělíska, malé párové žlázky velikosti i vzhledu čočky. Jde rovněž o hormonálně aktivní útvary, které kromě jiného ovlivňují i hladinu vápníku v krvi.

 

hte.jpg

 

Důvody k operaci

 • Onemocnění štítné žlázy se projevují bud´ poruchou tvorby hormonů (zvýšená nebo snížená činnost žlázy) nebo postupným zvětšováním celé žlázy, velmi často i s tvorbou uzlu (uzlů). Takto zvětšená žláza se často nazývá strumou. Mnohdy je spolu se strumou přítomna i porucha tvorby hormonů.
 • Vyšetření štítné žlázy a léčba jejích chorob patří do kompetence endokrinologa či vysoce kvalifikovaného internisty. Pouze tito lékaři určují nutnost operace a její rozsah.
 • Důvodem k operaci jsou většinou roustoucí uzly (uzel) nereagující na léčbu medikamenty a podezření na nádor. Odstranění žlázy je též doporučováno v některých případech nadměrné tvorby hormonů.

 

Jiné možnosti léčby

 • Medikamentózní léčba. Ta je však vždy uplatňována endokrinologem (internistou) tak dlouho, jak to zdravotní stav dovoluje. Operace je navrhována až po vyčerpání všech dostupných možností.
 • Pokud lékař již operaci doporučil, pak riziko jejího odkládání spočívá v případě nádoru nebo uzlů v dalším růstu s tlakem na okolní orgány (průdušnice, zvratný nerv, jícen), růsty strumy do hrudní dutiny. Při zvýšení činnosti žlázy je nebezpečí poškození srdce a zhoršení očních potíží, u zhoubných nádorů v možnosti metastáz a dalším růstu včetně vrůstání do okolních orgánů.

 

Odhalený nerv Příštitné tělísko

 

Operace a její následky

 • Při jediném uzlu v jednom laloku žlázy se odstraňuje postižený lalok spolu s můstkem (hemithyreoidektomie-HTE), při mnohočetných uzlech v celé žláze, při zvýšené činnosti žlázy a při podezření na zhoubný nádor se odstraní žláza celá (totální thyreoidektomie). 
 • Cílem operace je odstranění poloviny nebo celé žlázy při ochraně a zachování zvratných nervů i příštítných tělísek. Operace se provádí v celkové narkóze. 
 • Řez se provádí na přední straně krku v jeho dolní části. Po obnažení přední plochy žlázy se podváží jednotlivé cévy vedoucí k operovanému laloku, který se uvolní tak, že zůstane fixován již jen k průdušnici. Poté se většinou ve standardním místě ozřejmí zvratný nerv a vypreparuje se jeho průběh podél průdušnice až k místu vstupu do hrtanu. Současně se izolují všechny tkáně v okolí laloku, kde by mohlo být příštítné tělísko. Po bezpečné izolaci nervu a tělísek je přerušen úpon žlázy k průdušnici a poté lalok odstraněn. Při oboustranném výkonu je postup stejný i na druhé straně. Do rány je zavedena umělohmotná hadička k zajištění odtoku tekutin z rány do podtlakové láhve. Tato hadička se odstraňuje zpravidla 2. den po operaci. Rána se zašívá jemným vláknem uvnitř kůže. 
 • Od roku 2011 se na našem oddělení užívá neuromonitor (díve Cleo, nyní C2 Xplore) pro bezpěčnější identifikaci a ochranu zvratného nervu před poškozením během operace.
 • Do hlasivky na straně operace se umístí tenká jehličková elektroda, která snímá svalovou činnost hlasivky během operace.
 • K ozřejmění průběhu nervu se používá stimulátor, který při stimulaci zvratného nervu vyolává pohyb hlasivka a přístroj hlasitou zvukovou interpretací na tuto skutečnost upozorní operatéra.
  • Výhodou operace je odstranění tkáně štítné žlázy na jedné nebo obou stranách při ochraně zvratného nervu a zachování příštitných tělísek. Při dodržení tohoto postupu není nutné již nikdy v této oblasti operovat a tím ohrožovat uvedené struktury.
 
 • Následkem operace je jizva a nutnost užívání hormonů štítné žlázy ve formě tablet po celý život.

 

Rizika a komplikace výkonu

  • Ve 3-4% operací při obtížnější preparaci zvratného nervu někdy dochází i při anatomické celistvosti k dočasnému omezení pohyblivosti hlasivky. Nález je většinou viditelný jen při pohledu zrcátkem na hlasivky a do několika měsíců se spontánně upraví. Při zhoršení hlasu se využívá i foniatrické rehabilitace. Trvalé poškození nervu nastává v 0,5-2% případech, většinou u větších nádorů (hlavně zhoubných), při výrazných zánětlivých změnách, při druhé a další operaci na žláze. Zde dochází k pevné fixaci nádoru k nervu, výraznému zjizvení a nepřehlednosti operačního terénu. Poškození nervu se projeví chrapotem. Intenzivní foniatrická rehabilitace však ve většině případů vede k normalizaci hlasu, při jejím neúspěchu je řešením plastická operace hlasivky. Naprosto vzácně a výjimečně (v jednom případě na několik tisíc operací) může dojít k oboustrannému poškození nervů s vážnými dechovými obtížemi až s nutností provedení tracheotomie (otvoru v průdušnici) a další léčby.
  • Při totální thyreoidektomii manipulací v okolí příštítných tělísek dochází cca ve 25-35% případech ke snížení hodnoty vápníku v krvi. Tento stav se zjistí při pooperačních laboratorních testech, někdy se projeví projeví brněním, ”mravenčením” těla a křečovým stavem. V tomto případě se podává vápníku v šumivých tabletách , někdy i další preparáty. Ve většině případů tyto potíže odezní do několika měsíců a podávání vápníku je ukončeno. Ve 2-5% případů se nepodaří ochránit příštítná tělíska před poraněním či odstraněním. V této situaci pak zůstává porucha funkce příštítných tělísek trvalá. Řešením je trvalé užívání preparátu Tachystin, který funkci tělísek nahrazuje.
  • Při sklonu ke keloidnímu hojení nelze vyloučit vznik výrazné a nápadné jizvy.
  • Po dobu několika týdnů může přetrvávat bolestivost v oblasti rány.
  • Určitou dobu někdy přetrvává pocit zhoršeného polykání, mírné změny hlasu, tlaky a podobně. Tyto potíže jsou dány tím, že operace je prováděna v těsné blízkosti hrtanu a jícnu. Do roka tyto potíže většinou odezní. Někdy lze doporučit rehabilitační cvičení.
  • Absolutní úspěch léčby a zcela bezrizikový průběh Vám nemůže zaručit žádný lékař. Obecná rizika chirurgického výkonu jako například infekce v ráně, pooperační krvácení z rány, poruchy srdce a oběhu, plicní komplikace, se nedají i přes největší pečlivost a všechny pokroky moderní mediciny vždy bezpečně vyloučit. Výhodou operací v oblasti hlavy a krku je to, že tromboza žil dolních končetin a embole plicní jsou u výkonů v této oblasti podstatně vzácnější nežli v jiných oblastech.

 

Jiné operační přístupy

 • Jiná operace než odstranění poloviny nebo celé štítné žlázy se neprovádí.

 

Pobyt v nemocnici, pooperační průběh, omezení po operaci, průběh rekonvalescence

 • 1. a 3. pooperační den je odebírána krev ke kontrole hladiny vápníku. Drenážní trubička je odstraněna z rány 2. pooperační den. Steh je odstraněn na 6.-7. den. Po týdnu jsou již k dispozici výsledky histologického vyšetření žlázy. Při nečekaném výsledku (nález zhoubného nádoru) je někdy zvažována vhodnost rozšíření rozsahu výkonu.
 • Po 5-6 dnech je již možné si umýt vlasy, osprchovat se mimo operovanou oblast je možné i po několika dnech.
 • Pobyt v nemocnici je asi 4-7 dnů. Při propuštění obdržíte zprávu pro Vašeho praktického lékaře a odesílajícího endokrinologa nebo interního lékaře, který se o Vás nadále bude starat. Propuštění z nemocnice jim nahlaste. Operatér nebo ošetřující lékař oddělení Vás objedná ke kontrole a vydá léky (recepty na léky), které jsme Vám doporučili k užívání po operaci. Od sestry oddělení obdržíte při propuštění Poukaz o trvání pracovní neschopnosti („lístek na peníze“) a Potvrzení pracovní neschopnosti („neschopenka“).
 • Pracovní neschopnost trvá po propuštění kolem 4 týdnů, po tutéž dobu by se měly vyloučit sportovní aktivity.
 • Zde udávané časové údaje jsou průměrnou hodnotou a mohou se lišit v závislosti na pooperačním průběhu.

 

hte_zlaza.jpg

 

Výsledky operace

 • V případě onemocnění štítné žlázy je ve většině případů cíl operace splněn: žláza (její polovina) odstraněna a nerv ochráněn před poraněním, příštítná tělíska zachována.
 • Za neúspěch operace lze považovat další rozvoj onemocnění způsobený významným zbytkem tkáně štítné žlázy (5 ml a více).

 

« Zpět do kategorie

 

Rychlé odkazy